Warunki hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Warunki hydrogeologiczne złoża. Wyjaśnienie złoża Zespół cech charakteryzujących wody.

Czy przydatne?

Co to jest Złoża Hydrogeologiczne Warunki

Definicja WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ZŁOŻA: Warunki hydrogeologiczne złoża
Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i ośrodek ich występowania w zasięgu rozpoznawanego złoża. W.h.z. obejmują całokształt warunków wodnych złoża i jego otoczenia.[AR].

Słownik Woda Błonkowata; Woda Adhezyjna:
Znaczenie woda adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną. Z ziarnem mineralnym wiążą ją siły elektryczne przyciągające drobiny wody warunki hydrogeologiczne złoża.
Słownik Wysięk:
Znaczenie wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → wycieku. → Podmokłość.[TB i DM warunki hydrogeologiczne złoża.
Słownik Warunki Korzystania Z Wód Dorzecza:
Znaczenie z wód dorzecza Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w warunki hydrogeologiczne złoża.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza warunki hydrogeologiczne złoża.
Słownik Wydajność Potencjalna Studni:
Znaczenie Wydajność potencjalna studni Max. wydajność umownej studni wierconej, poprawnie zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji.[AK warunki hydrogeologiczne złoża.

Czym jest Warunki hydrogeologiczne złoża znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: