Warunki redukcyjne co to jest
Co to jest Warunki redukcyjne. Wyjaśnienie charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. →.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjne Warunki

Definicja WARUNKI REDUKCYJNE: Warunki redukcyjne
Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD warunki redukcyjne.
Słownik Wysięk:
Znaczenie wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → wycieku. → Podmokłość.[TB i DM warunki redukcyjne.
Słownik Wody Podziemne (W Węższym Znaczeniu):
Znaczenie węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące warunki redukcyjne.
Słownik Wodochłonność Molekularna:
Znaczenie Wodochłonność molekularna Umiejętność wiązania → wody błonkowatej poprzez skałę. → Wodochłonność.[TB i DM warunki redukcyjne.
Słownik Woda Niskozmineralizowana:
Znaczenie niskozmineralizowana Definicja potoczne określające wodę o niewysokiej mineralizacji, umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych. Wg obowiązujących regulaminów → sucha pozostałość w.n. nie może warunki redukcyjne.

Czym jest Warunki redukcyjne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: