Węzeł siatki co to jest
Co to jest Węzeł siatki. Wyjaśnienie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są.

Czy przydatne?

Co to jest Siatki Węzeł

Definicja WĘZEŁ SIATKI: Węzeł siatki
W → metodzie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są przypisane określone wartości parametrów obszaru filtracji. W → metodzie przedmiotów zakończonych węzłami są naroża przedmiotów.[MR].

Słownik Wskaźnik Infiltracji Efektywnej; Moduł (Wskaźnik) Zasilania:
Znaczenie infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów węzeł siatki.
Słownik Woda Witriolowa:
Znaczenie Woda witriolowa → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH (pomiędzy 1 a 2).[JD węzeł siatki.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM węzeł siatki.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód węzeł siatki.
Słownik Woda Służąca Do Zaopatrzenia (Ludności):
Znaczenie do zaopatrzenia (ludności) Woda, zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej albo do zapasowego zbiornika, przeważnie wykorzystywana do aopatrzenia ludności węzeł siatki.

Czym jest Węzeł siatki znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: