Węzeł siatki co to jest
Co to jest Węzeł siatki. Wyjaśnienie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są.

Czy przydatne?

Co to jest Siatki Węzeł

Definicja WĘZEŁ SIATKI: Węzeł siatki
W → metodzie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są przypisane określone wartości parametrów obszaru filtracji. W → metodzie przedmiotów zakończonych węzłami są naroża przedmiotów.[MR].

Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM węzeł siatki.
Słownik Współczynnik Równoziarnistości:
Znaczenie równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr węzeł siatki.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB węzeł siatki.
Słownik Wskaźnik Pojemności Źródła P:
Znaczenie źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła węzeł siatki.
Słownik Wypływ Krasowy:
Znaczenie powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach węzeł siatki.

Czym jest Węzeł siatki znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: