Woda konstytucyjna; woda co to jest
Co to jest Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie. Wyjaśnienie związana chemicznie Woda.

Czy przydatne?

Co to jest Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie

Definicja WODA KONSTYTUCYJNA; WODA ZWIĄZANA CHEMICZNIE: Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie
Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do rozpadu minerału. Uwalnianie w.k. może zachodzić w strefach wpływu mechanizmów wulkanicznych, metamorficznych i plutonicznych.[AM].

Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Wsiąkanie:
Znaczenie etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate, drobne szczeliny). Jeżeli woda wpływa do kanałów krasowych albo otwartych woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Wody Przypowierzchniowe:
Znaczenie przypowierzchniowe Wody strefy aeracji występujące ponad zwierciadłem wód podziemnych, zwane także ogólnie zawieszonymi: wody powiązane, wody kapilarne (częścią z nich są wody glebowe), a również woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Woda Homeotermalna; Woda Izotermalna:
Znaczenie Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Wodonośność:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.

Czym jest Woda konstytucyjna; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: