Woda konstytucyjna; woda co to jest
Co to jest Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie. Wyjaśnienie związana chemicznie Woda.

Czy przydatne?

Co to jest Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie

Definicja WODA KONSTYTUCYJNA; WODA ZWIĄZANA CHEMICZNIE: Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie
Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do rozpadu minerału. Uwalnianie w.k. może zachodzić w strefach wpływu mechanizmów wulkanicznych, metamorficznych i plutonicznych.[AM].

Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Woda Wodorowęglanowa:
Znaczenie wodorowęglanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu wodorowęglanowego.W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów (→ jony woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.

Czym jest Woda konstytucyjna; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: