Woda konstytucyjna; woda co to jest
Co to jest Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie. Wyjaśnienie związana chemicznie Woda.

Czy przydatne?

Co to jest Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie

Definicja WODA KONSTYTUCYJNA; WODA ZWIĄZANA CHEMICZNIE: Woda konstytucyjna; woda związana chemicznie
Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do rozpadu minerału. Uwalnianie w.k. może zachodzić w strefach wpływu mechanizmów wulkanicznych, metamorficznych i plutonicznych.[AM].

Słownik Woda Miękka:
Znaczenie małym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeśli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu na mg woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Wskaźnik Zasobności Wód Podziemnych; Moduł Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki powierzchni obszaru ich występowania. W.z.w.p. odnosi się zwykle do → zasobów wód woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Współczynnik Dyfuzji Molekularnej DM:
Znaczenie dyfuzji molekularnej DM Składowa tensora dyfuzji D w równaniu dyfuzji molekularnej (prawo Ficka), zależna od właściwości substancji i ośrodka, gdzie dyfuzja zachodzi. Wyraża liczba substancji woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.
Słownik Warunki Utleniająco-Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko woda konstytucyjna; woda związana chemicznie.

Czym jest Woda konstytucyjna; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: