Woda lecznicza co to jest
Co to jest Woda lecznicza. Wyjaśnienie mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech.

Czy przydatne?

Co to jest Lecznicza Woda

Definicja WODA LECZNICZA: Woda lecznicza
→ Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza poprzez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (DzURP z 1994 r.,Nr89, poz. 417).[JD].

Słownik Woda Mineralna:
Znaczenie woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do butelkowa nych wód podziemnych.[JD woda lecznicza.
Słownik Wilgotność Gleby; Uwilgocenie:
Znaczenie uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną woda lecznicza.
Słownik Wody Szczelinowe:
Znaczenie Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy iłołupków. Rodzajem mieszanym są wody porowo-szczelinowe. →Szczelinowatość, → woda lecznicza.
Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni woda lecznicza.
Słownik Wykładnik Stężenia Jonów Wodorowych PH:
Znaczenie jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych woda lecznicza.

Czym jest Woda lecznicza znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: