Woda nadzłożowa co to jest
Co to jest Woda nadzłożowa. Wyjaśnienie podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład.

Czy przydatne?

Co to jest Nadzłożowa Woda

Definicja WODA NADZŁOŻOWA: Woda nadzłożowa
Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa.[TB].

Słownik Współczynnik Aktywności Γ:
Znaczenie aktywności γ Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a. uwzględnia wszystkie wpływy środo­wiska, na przykład wzajemne wpływ woda nadzłożowa.
Słownik Woda Podzłożowa:
Znaczenie Woda podzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, →Woda nadzłożowa.[TB woda nadzłożowa.
Słownik Współczynnik Jonowy; Stosunek Jonowy, Wskaźnik Jonowy:
Znaczenie relacja jonowy, parametr jonowy Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br) albo równoważnikowe badanych jonów. W tym ostatnim przypadku przed symbolem woda nadzłożowa.
Słownik Woda Homeotermalna; Woda Izotermalna:
Znaczenie Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD woda nadzłożowa.
Słownik Współczynnik Dyspersji D:
Znaczenie dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy wodonośnej. Kluczowe składowe są nazywane w.d. podłużnej i w.d. poprzecznej . W.d woda nadzłożowa.

Czym jest Woda nadzłożowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: