Woda słona co to jest
Co to jest Woda słona. Wyjaśnienie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 10 g/dm3, ale.

Czy przydatne?

Co to jest Słona Woda

Definicja WODA SŁONA: Woda słona
Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 10 g/dm3, ale nieprzekraczającej 35 g/dm3, której dominującymi składnikami są jony: chlorkowy, sodowy i wapniowy. → Woda zasolona, → Solanka, → Woda słonawa, →Mineralizacja wód, → Woda mineralna.[JD].

Słownik Wtłaczanie Badawcze Wody; Zatłaczanie Badawcze Wody:
Znaczenie wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności woda słona.
Słownik Woda Niskozmineralizowana:
Znaczenie niskozmineralizowana Definicja potoczne określające wodę o niewysokiej mineralizacji, umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych. Wg obowiązujących regulaminów → sucha pozostałość w.n. nie może woda słona.
Słownik Woda Fluorkowa:
Znaczenie Woda fluorkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu fluorkowego (F–).[JD woda słona.
Słownik Wysięk:
Znaczenie wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → wycieku. → Podmokłość.[TB i DM woda słona.
Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni woda słona.

Czym jest Woda słona znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: