Woda wolna; woda co to jest
Co to jest Woda wolna; woda grawitacyjna. Wyjaśnienie Woda podziemna wykazująca umiejętność.

Czy przydatne?

Co to jest Woda wolna; woda grawitacyjna

Definicja WODA WOLNA; WODA GRAWITACYJNA: Woda wolna; woda grawitacyjna
Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód podziemnych.[AK].

Słownik Wznios Kapilarny:
Znaczenie Wznios kapilarny Zdarzenie podnoszenia się wody podziemnej ponad jej zwierciadłem w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia powierzchniowego i sił adhezji.[SK woda wolna; woda grawitacyjna.
Słownik Wilgotność Gleby; Uwilgocenie:
Znaczenie uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną woda wolna; woda grawitacyjna.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM woda wolna; woda grawitacyjna.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo woda wolna; woda grawitacyjna.
Słownik Wody Kopalniane:
Znaczenie Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni. Składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczych z drenowanego górotworu (tak zwany dopływ naturalny) i wody technologiczne doprowadzane do woda wolna; woda grawitacyjna.

Czym jest Woda wolna; woda grawitacyjna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: