Wody podziemne swobodne co to jest
Co to jest Wody podziemne swobodne; wody gruntowe. Wyjaśnienie gruntowe Wody podziemne ograniczone.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podziemne swobodne; wody gruntowe

Definicja WODY PODZIEMNE SWOBODNE; WODY GRUNTOWE: Wody podziemne swobodne; wody gruntowe
Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym albo nieprzepuszczalnym. Podlegają zmianom termicznym, zmianom →składu chemicznego, wahaniom → zwierciadła wód podziemnych. Wspólnie z głębokością wpływ czynników atmosferycznych na w.p.s. słabnie (ryc. 127). → Systematyka wód podziemnych. [AK, TB i DM].

Słownik Woda Hipoosmotyczna; Woda Hipotoniczna:
Znaczenie woda hipotoniczna → Woda lecznicza, mineralna albo swoista, której temperatura krzepnięcia wynosi powyżej -0,55°C, a ciśnienie osmotycznejest niższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, →Woda wody podziemne swobodne; wody gruntowe.
Słownik Węgiel Ogólny:
Znaczenie Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego występującego w wodzie.[AM wody podziemne swobodne; wody gruntowe.
Słownik Wodochłonność Całkowita; Wodochłonność Ogólna:
Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM wody podziemne swobodne; wody gruntowe.
Słownik Wodonosiec; Poziom Wodonośny, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej i jej przewodzenia i oddawania. Wodonoścem może być → warstwa wodonośna wody podziemne swobodne; wody gruntowe.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wody podziemne swobodne; wody gruntowe.

Czym jest Wody podziemne swobodne; wody znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: