Wody reliktowe co to jest
Co to jest Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne

Definicja WODY RELIKTOWE PALEOINFILTRACYJNE; WODY KOPALNE INFILTRACYJNE: Wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne
Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach geologicznych, odcięte od współczesnego → obiegu wody w przyrodzie, pozostające w całkowitej izolacji i stagnacji. → Infiltracja, → Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Współczynnik Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na przykład zlewni). Najczęściej zarówno opad, jak i odpływ podziemny są wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne.
Słownik Węgiel Ogólny:
Znaczenie Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego występującego w wodzie.[AM wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne.
Słownik Woda Konstytucyjna; Woda Związana Chemicznie:
Znaczenie woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do wody reliktowe paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne.

Czym jest Wody reliktowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: