Wody reliktowe co to jest
Co to jest Wody reliktowe sedymentacyjne. Wyjaśnienie Wody podziemne powstałe w procesie dawnej.

Czy przydatne?

Co to jest Sedymentacyjne Reliktowe Wody

Definicja WODY RELIKTOWE SEDYMENTACYJNE: Wody reliktowe sedymentacyjne
Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody reliktowe, → Woda głębinowa, →Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Współczynnik Odsączalności Μ:
Znaczenie odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną wody reliktowe sedymentacyjne.
Słownik Wydajność Potencjalna Studni:
Znaczenie Wydajność potencjalna studni Max. wydajność umownej studni wierconej, poprawnie zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji.[AK wody reliktowe sedymentacyjne.
Słownik Wodochłonność Molekularna:
Znaczenie Wodochłonność molekularna Umiejętność wiązania → wody błonkowatej poprzez skałę. → Wodochłonność.[TB i DM wody reliktowe sedymentacyjne.
Słownik Współczynnik Opóźnienia R; Opóźnienie:
Znaczenie opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń wody reliktowe sedymentacyjne.
Słownik Woda Zwązana:
Znaczenie utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda wody reliktowe sedymentacyjne.

Czym jest Wody reliktowe sedymentacyjne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: