Wody termalne co to jest
Co to jest Wody termalne. Wyjaśnienie lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Termalne Wody

Definicja WODY TERMALNE: Wody termalne
1. Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów stanowią kopalinę fundamentalną w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego (Ust. z dn. 4 lutego 1994). 2. Wody, których temperatura, skład chemiczny i liczba pozwalają na odzyskiwanie z nich energii cieplnej (w.t. przemysłowe). Zasoby eksploatacyjne w.t., traktowanych jako nośnik energii, stanowi liczba wody możliwej do wydobycia dzięki ujęć o optymalnych parametrach, o głębokości do 3000 m (granica umowna). Mechanizmy eksploatacyjne w.t. przemysłowych mogą być oparte na: (1) pojedynczej studni (otworze wiertniczym), (2) dublecie geotermicznym. W razie (2) w.t. wydobyta z otworu produkcyjnego, po odzyskaniu z niej energii cieplnej, jest wtłaczana przez otwór chłonny do warstw wodonośnych, z których została wydobyta, w celu odzyskania części jej zasobów. W.t. przemysłowe, zaliczone do tej ekipy odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów, stanowią kopalinę w rozumieniu Prawa górniczego i geologicznego. Dotychczas do ekipy tej zaliczono w.t. występujące w utworach podfliszowych niecki podhalańskiej i w utworach mezozoicznych kilku jednostek strukturalnych Niżu Polskiego. 3. Wody o temperaturze wyższej o przynajmniej 5ºC od średniej rocznej temperatury powietrza w otoczeniu wypływu ze źródła albo odwiertu. [JD, AS].

Słownik Woda Wolna; Woda Grawitacyjna:
Znaczenie Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód podziemnych.[AK wody termalne.
Słownik Współczynnik Wzbogacenia Izotopowego:
Znaczenie wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD wody termalne.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wody termalne.
Słownik Wody Podziemne; Woda Podziemna:
Znaczenie woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → wody termalne.
Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie wody termalne.

Czym jest Wody termalne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: