Wody termalne co to jest
Co to jest Wody termalne. Wyjaśnienie lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Termalne Wody

Wody termalne
1. Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów stanowią kopalinę fundamentalną w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego (Ust. z dn. 4 lutego 1994). 2. Wody, których temperatura, skład chemiczny i liczba pozwalają na odzyskiwanie z nich energii cieplnej (w.t. przemysłowe). Zasoby eksploatacyjne w.t., traktowanych jako nośnik energii, stanowi liczba wody możliwej do wydobycia dzięki ujęć o optymalnych parametrach, o głębokości do 3000 m (granica umowna). Mechanizmy eksploatacyjne w.t. przemysłowych mogą być oparte na: (1) pojedynczej studni (otworze wiertniczym), (2) dublecie geotermicznym. W razie (2) w.t. wydobyta z otworu produkcyjnego, po odzyskaniu z niej energii cieplnej, jest wtłaczana przez otwór chłonny do warstw wodonośnych, z których została wydobyta, w celu odzyskania części jej zasobów. W.t. przemysłowe, zaliczone do tej ekipy odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów, stanowią kopalinę w rozumieniu Prawa górniczego i geologicznego. Dotychczas do ekipy tej zaliczono w.t. występujące w utworach podfliszowych niecki podhalańskiej i w utworach mezozoicznych kilku jednostek strukturalnych Niżu Polskiego. 3. Wody o temperaturze wyższej o przynajmniej 5ºC od średniej rocznej temperatury powietrza w otoczeniu wypływu ze źródła albo odwiertu. [JD, AS].

Czym jest Wody termalne znaczenie w Słownik definicje W