Wody termalne co to jest
Co to jest Wody termalne. Wyjaśnienie lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Termalne Wody

Definicja WODY TERMALNE: Wody termalne
1. Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów stanowią kopalinę fundamentalną w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego (Ust. z dn. 4 lutego 1994). 2. Wody, których temperatura, skład chemiczny i liczba pozwalają na odzyskiwanie z nich energii cieplnej (w.t. przemysłowe). Zasoby eksploatacyjne w.t., traktowanych jako nośnik energii, stanowi liczba wody możliwej do wydobycia dzięki ujęć o optymalnych parametrach, o głębokości do 3000 m (granica umowna). Mechanizmy eksploatacyjne w.t. przemysłowych mogą być oparte na: (1) pojedynczej studni (otworze wiertniczym), (2) dublecie geotermicznym. W razie (2) w.t. wydobyta z otworu produkcyjnego, po odzyskaniu z niej energii cieplnej, jest wtłaczana przez otwór chłonny do warstw wodonośnych, z których została wydobyta, w celu odzyskania części jej zasobów. W.t. przemysłowe, zaliczone do tej ekipy odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów, stanowią kopalinę w rozumieniu Prawa górniczego i geologicznego. Dotychczas do ekipy tej zaliczono w.t. występujące w utworach podfliszowych niecki podhalańskiej i w utworach mezozoicznych kilku jednostek strukturalnych Niżu Polskiego. 3. Wody o temperaturze wyższej o przynajmniej 5ºC od średniej rocznej temperatury powietrza w otoczeniu wypływu ze źródła albo odwiertu. [JD, AS].

Słownik Wskaźnik Równomierności Uziarnienia:
Znaczenie równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik wody termalne.
Słownik Wskaźnik Przewodności:
Znaczenie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM wody termalne.
Słownik Wodochłonność Molekularna:
Znaczenie Wodochłonność molekularna Umiejętność wiązania → wody błonkowatej poprzez skałę. → Wodochłonność.[TB i DM wody termalne.
Słownik Wskaźniki Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o pochodzeniu wód podziemnych i ich składników, a również o kontakcie tych wody termalne.
Słownik Wysokość Hydrauliczna H; Napór:
Znaczenie hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego wody termalne.

Czym jest Wody termalne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: