Wskaźnik frakcjonowania co to jest
Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej

Definicja WSKAŹNIK FRAKCJONOWANIA; WSKAŹNIK UDZIAŁU SKŁADNIKÓW WODY MORSKIEJ W WODZIE OPADOWEJ: Parametr frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej
Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich, na przykład: Uzyskana wartość w.f. pozwala na ustalenie udziału w wodach opadowych składników pochodzenia oceanicznego i kontynentalnego.[TB i DM].

Słownik Wodochłonność Całkowita; Wodochłonność Ogólna:
Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wody Reliktowe Sedymentacyjne:
Znaczenie sedymentacyjne Wody podziemne powstałe w procesie dawnej sedymentacji osadów morskich i jeziornych. Uwięzione w takich osadach, trwają w nich poprzez sporo okresów geologicznych do dziś. → Wody wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wiercenie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne 1. Wykonywanie otworów hydrogeologicznych, wykorzystywanych do rozpoznania, badania i →eksploatacji wód podziemnych. 2. Regularnie poprzez ten terminem rozumie się także przedmiot wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wodór H:
Znaczenie gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Roztworu SI:
Znaczenie roztworu SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.

Czym jest Wskaźnik frakcjonowania znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: