Wskaźnik frakcjonowania co to jest
Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej

Definicja WSKAŹNIK FRAKCJONOWANIA; WSKAŹNIK UDZIAŁU SKŁADNIKÓW WODY MORSKIEJ W WODZIE OPADOWEJ: Parametr frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej
Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich, na przykład: Uzyskana wartość w.f. pozwala na ustalenie udziału w wodach opadowych składników pochodzenia oceanicznego i kontynentalnego.[TB i DM].

Słownik Woda Złożowa:
Znaczenie podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie biorące udziału w cyklu hydrologicznym.→ Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wskaźnik Porowatości E:
Znaczenie porowatości e Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość przestrzeni porowej [L3 wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Właściwości Chemiczne (Wód):
Znaczenie chemiczne (wód) Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → kwasowość i → zasadowość wody, jej → mineralizację, →suchą pozostałość i → wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Warunek Brzegowy III Rodzaju:
Znaczenie III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wodochłonność Całkowita; Wodochłonność Ogólna:
Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.

Czym jest Wskaźnik frakcjonowania znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: