Wskaźnik frakcjonowania co to jest
Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej

Definicja WSKAŹNIK FRAKCJONOWANIA; WSKAŹNIK UDZIAŁU SKŁADNIKÓW WODY MORSKIEJ W WODZIE OPADOWEJ: Parametr frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej
Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich, na przykład: Uzyskana wartość w.f. pozwala na ustalenie udziału w wodach opadowych składników pochodzenia oceanicznego i kontynentalnego.[TB i DM].

Słownik Wskaźnik Równomierności Uziarnienia:
Znaczenie równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Właściwości fizyczne, składniki chemiczne i cechy organoleptyczne wody wskazujące na jej zanieczyszczenie. Wyróżnia się jednostkowe (indywidualne) w.z.w.p. w formie wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wody Epigenetyczne:
Znaczenie Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.
Słownik Wtłaczanie Wody Do Górotworu:
Znaczenie górotworu Sposób nieszkodliwego dla środowiska pozbywania się → ścieków, w tym także słonych wód kopalnianych i zużytych wód termalnych, opierający na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do warstw wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej.

Czym jest Wskaźnik frakcjonowania znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: