Wskaźnik frakcjonowania co to jest
Co to jest WSKAŹNIK FRAKCJONOWANIA; WSKAŹNIK UDZIAŁU SKŁADNIKÓW WODY MORSKIEJ W WODZIE OPADOWEJ.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej

Definicja WSKAŹNIK FRAKCJONOWANIA; WSKAŹNIK UDZIAŁU SKŁADNIKÓW WODY MORSKIEJ W WODZIE OPADOWEJ: Parametr frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej
Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich, na przykład: Uzyskana wartość w.f. pozwala na ustalenie udziału w wodach opadowych składników pochodzenia oceanicznego i kontynentalnego.[TB i DM].

Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej co to jest.
Słownik Wydajność Potencjalna Studni:
Znaczenie Wydajność potencjalna studni Max. wydajność umownej studni wierconej, poprawnie zafiltrowanej, przy dopuszczalnej depresji.[AK wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej definicja.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej co znaczy.
Słownik Współczynnik Opóźnienia R; Opóźnienie:
Znaczenie opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej słownik.
Słownik Woda Złożowa:
Znaczenie podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie biorące udziału w cyklu hydrologicznym.→ Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda wskaźnik frakcjonowania; wskaźnik udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej znaczenie.

Czym jest Wskaźnik frakcjonowania znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: