Wskaźnik jakości co to jest
Co to jest Wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody). Wyjaśnienie przewidziany w badaniu wody.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody)

Definicja WSKAŹNIK JAKOŚCI (PRZEWIDZIANY W BADANIU WODY): Parametr jakości (przewidziany w badaniu wody)
Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości, które mają być oznaczane. W.j. niekiedy niesłusznie jest zwany wyznacznikiem.[AM].

Słownik Warunki Utleniająco-Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody).
Słownik Woda Kapilarna:
Znaczenie występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i przylegania, tworząc na granicy → strefy saturacji i →strefy aeracji strefę wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody).
Słownik Woda Infiltracyjna:
Znaczenie Woda infiltracyjna Woda podziemna powstała wskutek → infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych do ośrodka skalnego. → Geneza wód podziemnych, → Wody podziemne.[TB i DM wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody).
Słownik Warunki Aerobowe:
Znaczenie Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki tlenowe wód naturalnych. Znaczy warunki, gdzie liczba tlenu rozpuszczonego w wodzie umożliwia postęp aerobowych (tlenowych wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody).
Słownik Wodochłonność Higroskopijna:
Znaczenie higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest wskaźnik jakości (przewidziany w badaniu wody).

Czym jest Wskaźnik jakości znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: