Współczynnik filtracji k co to jest
Co to jest Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności. Wyjaśnienie współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności

Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności
Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda podziemna. Dla zwyczajnych wód podziemnych fizycznie wyraża szybkość filtracji przy spadku hydraulicznym równym jedności, pod warunkiem iż filtracja (przepływ wody podziemnej) podlega liniowemu prawu Darcy'ego. Uogólnieniem współczynnika filtracji na warstwy anizotropowe jest →tensor przepuszczalności. → Współczynnik przepuszczalności. Uwaga: w większości państw omawiana rozmiar jest nazywana bardzo różnie, znanych jest nawet po kilkadziesiąt ustaleń. Wymiar: [LT–1].Jednostki: m/s, m/h, m/d.[TM].

Czym jest Współczynnik filtracji k znaczenie w Słownik definicje W