Współczynnik filtracji k co to jest
Co to jest WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI K; WSPÓŁCZYNNIK WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI. Wyjaśnienie współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności

Definicja WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI K; WSPÓŁCZYNNIK WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI: Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności
Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda podziemna. Dla zwyczajnych wód podziemnych fizycznie wyraża szybkość filtracji przy spadku hydraulicznym równym jedności, pod warunkiem iż filtracja (przepływ wody podziemnej) podlega liniowemu prawu Darcy'ego. Uogólnieniem współczynnika filtracji na warstwy anizotropowe jest →tensor przepuszczalności. → Współczynnik przepuszczalności. Uwaga: w większości państw omawiana rozmiar jest nazywana bardzo różnie, znanych jest nawet po kilkadziesiąt ustaleń. Wymiar: [LT–1].Jednostki: m/s, m/h, m/d.[TM].

Słownik Woda Krystalizacyjna:
Znaczenie krystalizacyjna Woda występująca w minerałach, w sieci krystalizacyjnej w formie cząsteczek H2O. Może być uwalniania pod wpływem wysokiej temperatury w procesach metamorficznych, plutonicznych i współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności co znaczy.
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności krzyżówka.
Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności co to jest.
Słownik Woda Konstytucyjna; Woda Związana Chemicznie:
Znaczenie woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności słownik.
Słownik Wody Syngenetyczne; Wody Synsedymentacyjne:
Znaczenie wody synsedymentacyjne Wody podziemne sedymentacyjne, równowiekowe ze skałami, gdzie występują, powstałe w konsekwencji mechanizmów lityfikacji, przekształcających luźne osady denne w zwięzłą skałę współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności czym jest.

Czym jest Współczynnik filtracji k znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: