Współczynnik filtracji k co to jest
Co to jest Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności. Wyjaśnienie współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności

Definicja WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI K; WSPÓŁCZYNNIK WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI: Współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności
Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda podziemna. Dla zwyczajnych wód podziemnych fizycznie wyraża szybkość filtracji przy spadku hydraulicznym równym jedności, pod warunkiem iż filtracja (przepływ wody podziemnej) podlega liniowemu prawu Darcy'ego. Uogólnieniem współczynnika filtracji na warstwy anizotropowe jest →tensor przepuszczalności. → Współczynnik przepuszczalności. Uwaga: w większości państw omawiana rozmiar jest nazywana bardzo różnie, znanych jest nawet po kilkadziesiąt ustaleń. Wymiar: [LT–1].Jednostki: m/s, m/h, m/d.[TM].

Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności.
Słownik Wskaźnik Pojemności Źródła P:
Znaczenie źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności.
Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności.
Słownik Współczynnik Odsączalności Μ:
Znaczenie odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną współczynnik filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności.

Czym jest Współczynnik filtracji k znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: