Współczynnik odsączalności μ co to jest
Co to jest Współczynnik odsączalności μ. Wyjaśnienie Współczynnik, który jest miarą → odsączalności.

Czy przydatne?

Co to jest Μ Odsączalności Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK ODSĄCZALNOŚCI Μ: Współczynnik odsączalności μ
Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną, zależną od czasu, wartość jego można obliczyć kilkoma sposobami:– sposobem Kinga – wysokich kolumn, – poprzez odwirowanie próbki przy prędkości 5000 obrotów na minutę, – na podstawie wyników analizy granulometrycznej, poprzez odczytanie z nomogramu wg Kozerskiego, – na podstawie znajomości współczynnika filtracji, stosując wzór Biecińskiego: gdzie: k – współczynnik filtracji w m/d– sposobem Clarka, na podstawie próbnego pompowania. Wymiar: [1].[TB i DM].

Słownik Woda Hipotermalna:
Znaczenie Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD współczynnik odsączalności μ.
Słownik Woda Zmineralizowana:
Znaczenie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda mineralna.[AM współczynnik odsączalności μ.
Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD współczynnik odsączalności μ.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Roztworu SI:
Znaczenie roztworu SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie współczynnik odsączalności μ.
Słownik Wiek Wody Podziemnej; Czas Pobytu:
Znaczenie podziemnej; czas pobytu Ustalenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej albo od zamknięcia wody zawartej w osadach dennych zbiornika poprzez serię osadów współczynnik odsączalności μ.

Czym jest Współczynnik odsączalności μ znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: