Współczynnik odsączalności μ co to jest
Co to jest WSPÓŁCZYNNIK ODSĄCZALNOŚCI Μ. Wyjaśnienie Współczynnik, który jest miarą → odsączalności.

Czy przydatne?

Co to jest Μ Odsączalności Współczynnik

Definicja WSPÓŁCZYNNIK ODSĄCZALNOŚCI Μ: Współczynnik odsączalności μ
Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną, zależną od czasu, wartość jego można obliczyć kilkoma sposobami:– sposobem Kinga – wysokich kolumn, – poprzez odwirowanie próbki przy prędkości 5000 obrotów na minutę, – na podstawie wyników analizy granulometrycznej, poprzez odczytanie z nomogramu wg Kozerskiego, – na podstawie znajomości współczynnika filtracji, stosując wzór Biecińskiego: gdzie: k – współczynnik filtracji w m/d– sposobem Clarka, na podstawie próbnego pompowania. Wymiar: [1].[TB i DM].

Słownik Woda Chłodząca; Woda Chłodnicza:
Znaczenie Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM współczynnik odsączalności μ co znaczy.
Słownik Wskaźnik Frakcjonowania; Wskaźnik Udziału Składników Wody Morskiej W Wodzie Opadowej:
Znaczenie frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich współczynnik odsączalności μ krzyżówka.
Słownik Woda Zwązana:
Znaczenie utrzymywana w ośrodku siłami śród- i międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda współczynnik odsączalności μ co to jest.
Słownik Wykładnik Stężenia Jonów Wodorowych PH:
Znaczenie jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych współczynnik odsączalności μ słownik.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między współczynnik odsączalności μ czym jest.

Czym jest Współczynnik odsączalności μ znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: