Wtłaczanie badawcze wody co to jest
Co to jest Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody. Wyjaśnienie zatłaczanie badawcze.

Czy przydatne?

Co to jest Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody

Definicja WTŁACZANIE BADAWCZE WODY; ZATŁACZANIE BADAWCZE WODY: Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody
Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności, → Zalewanie badawcze, → Sczerpywanie badawcze w studni. Por. PN-77/G-01300.[AK].

Słownik Wody Przypowierzchniowe:
Znaczenie przypowierzchniowe Wody strefy aeracji występujące ponad zwierciadłem wód podziemnych, zwane także ogólnie zawieszonymi: wody powiązane, wody kapilarne (częścią z nich są wody glebowe), a również wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Wody Podziemne Przyrzeczne; W. Aluwialne, W. Dolinne:
Znaczenie przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Wody podziemne powiązane z utworami aluwialnymi. → Odpływ podziemny, aluwialny, płynięcie wzdłuż → cieku, zwierciadło wody w bezpośrednim kontakcie z rzeką.[AK wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Woda Słona:
Znaczenie mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 10 g/dm3, ale nieprzekraczającej 35 g/dm3, której dominującymi składnikami są jony: chlorkowy, sodowy i wapniowy. → Woda zasolona, → Solanka, → Woda wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.

Czym jest Wtłaczanie badawcze wody znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: