Wtłaczanie badawcze wody co to jest
Co to jest Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody. Wyjaśnienie zatłaczanie badawcze.

Czy przydatne?

Co to jest Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody

Definicja WTŁACZANIE BADAWCZE WODY; ZATŁACZANIE BADAWCZE WODY: Wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody
Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności, → Zalewanie badawcze, → Sczerpywanie badawcze w studni. Por. PN-77/G-01300.[AK].

Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Współczynnik Dyspersji D:
Znaczenie dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy wodonośnej. Kluczowe składowe są nazywane w.d. podłużnej i w.d. poprzecznej . W.d wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Woda Homeotermalna; Woda Izotermalna:
Znaczenie Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.
Słownik Warunki Anoksyczne; Warunki Beztlenowe:
Znaczenie warunki beztlenowe Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych powierzchniowych i podziemnych. Znaczy warunki, gdzie brak jest w wodzie rozpuszczonego wtłaczanie badawcze wody; zatłaczanie badawcze wody.

Czym jest Wtłaczanie badawcze wody znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: