Wzbogacanie zasobów co to jest
Co to jest Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych. Wyjaśnienie zasilanie) wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych

Definicja WZBOGACANIE ZASOBÓW (SZTUCZNE ZASILANIE) WÓD PODZIEMNYCH: Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych
Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie chłonne i tym podobne), zalewanie obszarów infiltracyjnych w momencie wysokich stanów rzek, podziemne piętrzenie wód albo innymi sposobami w celu zwiększenia zasobów wód podziemnych albo ich regeneracji w obszarach przeeksploatowanych.[SK].

Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.
Słownik Woda Konstytucyjna; Woda Związana Chemicznie:
Znaczenie woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.
Słownik Woda Przemysłowa:
Znaczenie Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.

Czym jest Wzbogacanie zasobów (sztuczne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: