Zagrożenie geogeniczne wód co to jest
Co to jest Zagrożenie geogeniczne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zagrożenie jakości i.

Czy przydatne?

Co to jest Zagrożenie geogeniczne wód podziemnych

Definicja ZAGROŻENIE GEOGENICZNE WÓD PODZIEMNYCH: Zagrożenie geogeniczne wód podziemnych
Zagrożenie jakości i ilości wód podziemnych (zasobów) wynikające z istnienia naturalnych „ognisk zanieczyszczeń”, na przykład wody morskie i oceaniczne, zasolone wody podziemne innych warstw skalnych. Zagrożenie tj. zazwyczaj spowodowane działalnością człowieka, jak na przykład eksploatacja ujęć i studni wód podziemnych, odwodnienia górnicze, degradacja wód powierzchniowych. Działalność ta inicjuje i intensyfikuje mechanizmy przepływu wód i ich zamiany i migracji zanieczyszczeń do i w obrębie zbiornika wód podziemnych.[AS].

Słownik Złoże Wód Termalnych:
Znaczenie termalnych 1. Złoże zmineralizowanych → wód termalnych, z którego woda jest albo może być eksploatowana jako kopalina (woda lecznicza albo nośnik energii cieplnej). 2. Złoża wód nadających się do zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zawodnienie Kopalni:
Znaczenie Zawodnienie kopalni Natężenie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. → Dopływ do kopalni.[MR zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zbiornik Krasowy:
Znaczenie masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.

Czym jest Zagrożenie geogeniczne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: