Zagrożenie geogeniczne wód co to jest
Co to jest Zagrożenie geogeniczne wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zagrożenie jakości i.

Czy przydatne?

Co to jest Zagrożenie geogeniczne wód podziemnych

Definicja ZAGROŻENIE GEOGENICZNE WÓD PODZIEMNYCH: Zagrożenie geogeniczne wód podziemnych
Zagrożenie jakości i ilości wód podziemnych (zasobów) wynikające z istnienia naturalnych „ognisk zanieczyszczeń”, na przykład wody morskie i oceaniczne, zasolone wody podziemne innych warstw skalnych. Zagrożenie tj. zazwyczaj spowodowane działalnością człowieka, jak na przykład eksploatacja ujęć i studni wód podziemnych, odwodnienia górnicze, degradacja wód powierzchniowych. Działalność ta inicjuje i intensyfikuje mechanizmy przepływu wód i ich zamiany i migracji zanieczyszczeń do i w obrębie zbiornika wód podziemnych.[AS].

Słownik Zatwierdzanie Projektów Prac/Badań Geologicznych I Dokumentacji:
Znaczenie projektów prac/badań geologicznych i dokumentacji Projekt prac geologicznych jest zatwierdzany poprzez właściwy organ administracji geologicznej, w razie gdy prace te nie wymagają koncesji. Wydanie zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Źródło Termalne; Ź. Cieplicze, Ź. Ciepłe:
Znaczenie cieplicze, ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zawiesina Koloidalna:
Znaczenie koloidalna Definicja stosowane w chemii sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Z.k. znaczy układ dyspersyjny, gdzie fazę rozpuszczoną stanowią cząstki koloidalne; wyraża się poprzez zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Zwierciadło Swobodne; Powierzchnia Swobodna:
Znaczenie swobodne; powierzchnia swobodna Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną zagrożenie geogeniczne wód podziemnych.

Czym jest Zagrożenie geogeniczne wód znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: