Zasadowość (wody co to jest
Co to jest Zasadowość (wody); alkaliczność (wody). Wyjaśnienie alkaliczność (wody) 1. Właściwość.

Czy przydatne?

Co to jest Zasadowość (wody); alkaliczność (wody)

Definicja ZASADOWOŚĆ (WODY); ALKALICZNOŚĆ (WODY): Zasadowość (wody); alkaliczność (wody)
1. Właściwość chemiczna wód określająca ich umiejętność do zobojętniania mocnych kwasów. O zasadowości decydują raczej obecne w wodzie wodorowęglany i węglany, mogą wpływać także na nią sole innych słabych kwasów nieorganicznych (borowego, krzemowego) i organicznych. Z. jest zdefiniowana przewagą stężenia jonów wodorotlenkowych (OH–) nad stężeniem jonów wodorowych (H+). Z. wyraża się w mmol/dm3 albo mval/dm3. 2. Wg rzadko aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej Palmera to jest kluczowa, w okolicy → solności, cecha wód podziemnych. [JD, AM].

Słownik Zasoby Odnawialne (Dynamiczne) Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamiczne) wód podziemnych Liczba wody, jaka przepływa poprzez przekrój poziomu wodonośnego, zbiornika wód podziemnych, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Rozmiar z.o.w.p. zależy zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Zasypka (Na Dnie Studni):
Znaczenie studni) Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Żelazo Fe:
Znaczenie najpospolitszych metali skorupy ziemskiej, występujący w wodach podziemnych powszechnie, ale w ilościach podrzędnych. Tworzy zarówno roztwory rzeczywiste, jak i formy koloidalne i zawiesiny zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Zasoby Regionalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych określonego → regionu hydrogeologicznego, → struktury hydrogeologicznej albo innego obszaru o pow. odpowiadającej regionowi. W ustaleniu ich wielkości zasadowość (wody); alkaliczność (wody).

Czym jest Zasadowość (wody znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: