Zasadowość (wody co to jest
Co to jest Zasadowość (wody); alkaliczność (wody). Wyjaśnienie alkaliczność (wody) 1. Właściwość.

Czy przydatne?

Co to jest Zasadowość (wody); alkaliczność (wody)

Definicja ZASADOWOŚĆ (WODY); ALKALICZNOŚĆ (WODY): Zasadowość (wody); alkaliczność (wody)
1. Właściwość chemiczna wód określająca ich umiejętność do zobojętniania mocnych kwasów. O zasadowości decydują raczej obecne w wodzie wodorowęglany i węglany, mogą wpływać także na nią sole innych słabych kwasów nieorganicznych (borowego, krzemowego) i organicznych. Z. jest zdefiniowana przewagą stężenia jonów wodorotlenkowych (OH–) nad stężeniem jonów wodorowych (H+). Z. wyraża się w mmol/dm3 albo mval/dm3. 2. Wg rzadko aktualnie stosowanej klasyfikacji hydrochemicznej Palmera to jest kluczowa, w okolicy → solności, cecha wód podziemnych. [JD, AM].

Słownik Zwierciadło Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Powierzchnia oddzielająca strefę saturacji od strefy aeracji (strefę kapilarną od strefy podziemnych wód swobodnych, wolnych). Woda podziemna występująca poniżej wypełnia pory, szczeliny zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Źródło Ascenzyjne; Ź. Wstępujące, Ź. Podpływowe:
Znaczenie ź. wstępujące, ź. podpływowe Źródło, do którego woda pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych (porach albo szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa na zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Zasoby Dyspozycyjne:
Znaczenie Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują zasadowość (wody); alkaliczność (wody).
Słownik Zapotrzebowanie Na Wodę:
Znaczenie wodę Liczba wody na jednostkę czasu konieczna do zaspokojenia potrzeb ludności, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa w danej miejscowości, regionie, jednostce administracyjnej i tym podobne[JD zasadowość (wody); alkaliczność (wody).

Czym jest Zasadowość (wody znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: