Zasilanie wód podziemnych co to jest
Co to jest Zasilanie wód podziemnych; alimentacja. Wyjaśnienie alimentacja Dopływ wody do → strefy.

Czy przydatne?

Co to jest Zasilanie wód podziemnych; alimentacja

Zasilanie wód podziemnych; alimentacja
Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów wodonośnych (wyżej albo niżej ległych) poprzez utwory półprzepuszczalne albo z sąsiednich zbiorników (→ zasilanie lateralne), a również wskutek sztucznego doprowadzenia wody z powierzchni terenu. → Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.[SK].

Czym jest Zasilanie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z