Zasilanie wód podziemnych co to jest
Co to jest Zasilanie wód podziemnych; alimentacja. Wyjaśnienie alimentacja Dopływ wody do → strefy.

Czy przydatne?

Co to jest Zasilanie wód podziemnych; alimentacja

Definicja ZASILANIE WÓD PODZIEMNYCH; ALIMENTACJA: Zasilanie wód podziemnych; alimentacja
Dopływ wody do → strefy saturacji określonego poziomu wodonośnego na drodze infiltracji wód opadowych (→ infiltracja skuteczna), → przesiąkania z innych → poziomów wodonośnych (wyżej albo niżej ległych) poprzez utwory półprzepuszczalne albo z sąsiednich zbiorników (→ zasilanie lateralne), a również wskutek sztucznego doprowadzenia wody z powierzchni terenu. → Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych.[SK].

Słownik Zwierciadło Wód Zawieszonych:
Znaczenie zawieszonych Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy zasilanie wód podziemnych; alimentacja.
Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się zasilanie wód podziemnych; alimentacja.
Słownik Zwierciadło Swobodne; Powierzchnia Swobodna:
Znaczenie swobodne; powierzchnia swobodna Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu zasilanie wód podziemnych; alimentacja.
Słownik Zasoby Statyczne (Wiekowe) Wód Podziemnych:
Znaczenie wiekowe) wód podziemnych Całkowita objętość wody wolnej zawartej w porach i innych próżniach zbiornika wód podziemnych, określona dla danej chwili, niezależnie od ruchu wody. Wyrażana jest w zasilanie wód podziemnych; alimentacja.
Słownik Zasoby Eksploatacyjne (Ujęcia) Wód Podziemnych:
Znaczenie eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych Dopuszczalna liczba (pobór) wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, uwzględniająca ograniczenia powiązane z wymogami ochrony środowiska zasilanie wód podziemnych; alimentacja.

Czym jest Zasilanie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: