Zasoby wód podziemnych co to jest
Co to jest Zasoby wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Zasoby

Definicja ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH: Zasoby wód podziemnych
Liczba wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w → zbiorniku wód podziemnych, →zlewni podziemnej albo innej jednostce hydrogeologicznej. Gdyż wody podziemne – w przeciwieństwie od innych surowców – znajdują się przeważnie w ruchu i są odnawialne, ocena ich zasobów (→ ustalanie zasobów wód podziemnych) zarówno ilościowa, jak i jakościowa jest dokonywana dla określonego czasu i na podstawie danych z okresu wieloletniego. Najogólniejszy podział z.w.p. wynika ze metody ich występowania i powstawania (→ zasoby naturalne wód podziemnych, → zasoby sztuczne wód podziemnych) i ich dynamiki (→ zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych, → zasoby statyczne (wiekowe) wód podziemnych). W zależności od rodzaju i zakresu ich rozpoznania rozróżnia się → zasoby dyspozycyjne i → zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych. O wielkości zasobów decydują: rozmiary zbiornika wód podziemnych (rozprzestrzenienie i miąższość) i jego położenie względem utworów otaczających, parametry hydrogeologiczne utworów wodonośnych i warunki zasilania zbiornika.[SK].

Słownik Związki Kompleksowe:
Znaczenie Cząsteczka z.k. złożona jest z atomu albo jonu centralnego (koordynującego), którym jest kation albo atom czy związek bez zaangażowania, otoczonego zespołem jonów albo cząstek obojętnych, związanych zasoby wód podziemnych.
Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → zasoby wód podziemnych.
Słownik Zasięg Parowania Z Wód Podziemnych:
Znaczenie Zasięg parowania z wód podziemnych Głębokość, z jakiej woda podziemna może przechodzić do atmosfery w wyniku parowania. → Parowanie podziemne.[SK zasoby wód podziemnych.
Słownik Źródło Stałe; Źródło Trwałe:
Znaczenie Źródło stałe; źródło trwałe Źródło, z którego woda wypływa bez końca, w stałych albo zmiennych ilościach. Zmiany wydajności źródła ustala → parametr zmienności źródła. → Źródło.[TB i DM zasoby wód podziemnych.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów zasoby wód podziemnych.

Czym jest Zasoby wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: