Zawiesina; suspensja co to jest
Co to jest Zawiesina; suspensja. Wyjaśnienie Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary →.

Czy przydatne?

Co to jest Suspensja Zawiesina

Definicja ZAWIESINA; SUSPENSJA: Zawiesina; suspensja
Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być substancjami mineralnymi (cząsteczki krzemionki, minerałów ilastych, wodorotlenków żelaza i tym podobne) i organicznymi, w tym także mikroorganizmami. Z. występują raczej w wodach rzecznych, w wodach gruntowych mogą pojawiać się okresowo (roztopy, powodzie) albo przy zbyt intensywnym pompowaniu wody. Z. regularnie mają mocne umiejętności sorpcyjne, sprawiające, iż przy uwzględnianiu ich w analizie wody możemy uzyskać zmieniony skład chemiczny wody. Obecność z. w wodzie podwyższajej →mętność, ogranicza → przezroczystość, może także wpływać na pojawienie się pozornego zabarwienia wód.[AM].

Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → zawiesina; suspensja.
Słownik Żele Rozpuszczalne:
Znaczenie Żele koloidów odwracalnych, raczej hydrofilnych, mogących przechodzić w zole. Odpowiednikiem może być uwodniona krzemionka, próchnica, białka glebowe. → Żele, → Koloidy, → Hydrozol.[AM zawiesina; suspensja.
Słownik Źródło Przelewowe:
Znaczenie Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może zawiesina; suspensja.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK zawiesina; suspensja.
Słownik Złoże Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych → Zbiorowisko wód podziemnych, którego eksploatacja może przynosić korzyść gospodarczą. Woda ze z.w.p. może być ujmowana, pobierana i wykorzystana do celów użytkowych. Istotnymi cechami z zawiesina; suspensja.

Czym jest Zawiesina; suspensja znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: