Zawiesina; suspensja co to jest
Co to jest Zawiesina; suspensja. Wyjaśnienie Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary →.

Czy przydatne?

Co to jest Suspensja Zawiesina

Definicja ZAWIESINA; SUSPENSJA: Zawiesina; suspensja
Cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary → koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, regularnie niejednorodny układ, zazwyczaj podlegający naturalnej sedymentacji. Z. mogą być substancjami mineralnymi (cząsteczki krzemionki, minerałów ilastych, wodorotlenków żelaza i tym podobne) i organicznymi, w tym także mikroorganizmami. Z. występują raczej w wodach rzecznych, w wodach gruntowych mogą pojawiać się okresowo (roztopy, powodzie) albo przy zbyt intensywnym pompowaniu wody. Z. regularnie mają mocne umiejętności sorpcyjne, sprawiające, iż przy uwzględnianiu ich w analizie wody możemy uzyskać zmieniony skład chemiczny wody. Obecność z. w wodzie podwyższajej →mętność, ogranicza → przezroczystość, może także wpływać na pojawienie się pozornego zabarwienia wód.[AM].

Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za zawiesina; suspensja.
Słownik Zasilanie Punktowe Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie punktowe źródła krasowego Zasilanie → źródła krasowego, raczej punktowo poprzez ponory.[AR zawiesina; suspensja.
Słownik Źródło Termalne; Ź. Cieplicze, Ź. Ciepłe:
Znaczenie cieplicze, ź. ciepłe Źródło wyprowadzające na powierzchnię terenu wody głębokiego krążenia infiltracyjne albo juwenilne o temperaturze przekraczającej 20ºC (ryc. 140). W zależności od warunków zawiesina; suspensja.
Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze zawiesina; suspensja.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK zawiesina; suspensja.

Czym jest Zawiesina; suspensja znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: