Zawodnienie kopalni co to jest
Co to jest Zawodnienie kopalni. Wyjaśnienie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. →.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalni Zawodnienie

Definicja ZAWODNIENIE KOPALNI: Zawodnienie kopalni
Natężenie sumarycznego naturalnego dopływu wody do kopalni. → Dopływ do kopalni.[MR].

Słownik Żyła Wodna:
Znaczenie Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a również wydłużona strefa w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego albo słabiej przepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi (na przykład żwiry w obrębie zawodnienie kopalni.
Słownik Zwierciadło Piezometryczne; Powierzchnia Piezometryczna:
Znaczenie piezometryczne; powierzchnia piezometryczna Powierzchnia przedstawiająca rozkład → wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Z.p. jest prezentowane w formie map hydroizohips zawodnienie kopalni.
Słownik Źródło Wody Słodkiej; Źródło Zwykłe:
Znaczenie słodkiej; źródło zwyczajne Źródło, którego wody charakteryzują się niską mineralizacją, zawierającą 100-500 mg/dm3 rozpuszczonych substancji stałych. Wysłodzenie wód jest efektem intensywnego zawodnienie kopalni.
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM zawodnienie kopalni.
Słownik Zubożenie Wód Podziemnych; Degradacja Ilościowa; Zagrożenie Zasobowe:
Znaczenie podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo zawodnienie kopalni.

Czym jest Zawodnienie kopalni znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: