Zbiornik krasowy co to jest
Co to jest Zbiornik krasowy. Wyjaśnienie węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowy Zbiornik

Definicja ZBIORNIK KRASOWY: Zbiornik krasowy
W masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem krasowej sieci drenażowej i gwałtowną reakcją na opady i krótkotrwałymi wysokimi wydajnościami, malejącymi błyskawicznie po ustaniu zasilania. Dla większości z.k. wód podziemnych bardziej reprezentatywny okazuje się schemat zbiornika typu „Torcal” w klasyfikacji A. Mangina (1982, 1985), zawierający „obiekt pojemnościowy”. Jest on znacząco mniej wrażliwy na opady i wykazuje wpływ tak zwany elementu pamięci. Reakcja źródeł krasowych na zasilanie w zbiorniku typu „Torcal” jest powolna i uzależniona od dłuższych okresów opadów albo suszy.[AR].

Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze zbiornik krasowy.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę zbiornik krasowy.
Słownik Związki Organiczne W Wodach Podziemnych:
Znaczenie w wodach podziemnych Kluczową rolę pośród z.o.ww.p. odgrywają kwasy karboksylowe szeregów alifatycznego i aromatycznego i fenole. Do najczęściej spotykanych należą jednokarboksylowe kwasy szeregu zbiornik krasowy.
Słownik Zagrożenie Wodne Kopalń:
Znaczenie kopalń Sposobność wdarcia albo niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) lub wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych i do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego zbiornik krasowy.
Słownik Zagrożenie Antropogeniczne Wód Podziemnych:
Znaczenie antropogeniczne wód podziemnych Zagrożenie jakości i/albo ilości wód podziemnych zasobów) wynikające z prowadzonej poprzez człowieka działalności gospodarczej. Stanowią je: przemysł (emisje pyłowe i zbiornik krasowy.

Czym jest Zbiornik krasowy znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: