Zbiornik krasowy co to jest
Co to jest Zbiornik krasowy. Wyjaśnienie węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowy Zbiornik

Definicja ZBIORNIK KRASOWY: Zbiornik krasowy
W masywach węglanowych w rejonach górskich, w obszarach o złożonych strukturach tektonicznych, o bardzo zróżnicowanej morfologii terenu występuje z.k. typu „Aliou”. Charakteryzuje się pełnym postępem krasowej sieci drenażowej i gwałtowną reakcją na opady i krótkotrwałymi wysokimi wydajnościami, malejącymi błyskawicznie po ustaniu zasilania. Dla większości z.k. wód podziemnych bardziej reprezentatywny okazuje się schemat zbiornika typu „Torcal” w klasyfikacji A. Mangina (1982, 1985), zawierający „obiekt pojemnościowy”. Jest on znacząco mniej wrażliwy na opady i wykazuje wpływ tak zwany elementu pamięci. Reakcja źródeł krasowych na zasilanie w zbiorniku typu „Torcal” jest powolna i uzależniona od dłuższych okresów opadów albo suszy.[AR].

Słownik Zasoby Dyspozycyjne:
Znaczenie Liczba wód podziemnych zbiornika albo jego części nadających się i możliwych do zastosowania gospodarczego przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie z zbiornik krasowy.
Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się zbiornik krasowy.
Słownik Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych zbiornik krasowy.
Słownik Zasoby Sztuczne Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające w konsekwencji działalności człowieka: sztucznego zasilania, piętrzenia wód powierzchniowych, irygacji, a również → piętrzenia wód podziemnych.[SK zbiornik krasowy.
Słownik Zasadowość (Wody); Alkaliczność (Wody):
Znaczenie alkaliczność (wody) 1. Właściwość chemiczna wód określająca ich umiejętność do zobojętniania mocnych kwasów. O zasadowości decydują raczej obecne w wodzie wodorowęglany i węglany, mogą wpływać także zbiornik krasowy.

Czym jest Zbiornik krasowy znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: