Zdjęcie hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Zdjęcie hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Sukces prac i czynności terenowych, których celem.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Zdjęcie

Definicja ZDJĘCIE HYDROGEOLOGICZNE: Zdjęcie hydrogeologiczne
Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych niezbędnych do przygotowania mapy hydrogeologicznej z załącznikami. Z.h. może być powierzchniowe (mapa hydrogeologiczna powierzchniowa) albo podziemne (mapa hydrogeologiczna podziemna, pokładowa). → Kartowanie hydrogeologiczne, → Mapa hydrogeologiczna. Por. PN-77/G-01300.[AK].

Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Źródło Ascenzyjne; Ź. Wstępujące, Ź. Podpływowe:
Znaczenie ź. wstępujące, ź. podpływowe Źródło, do którego woda pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych (porach albo szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa na zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zbieżność Metody Iteracyjnej:
Znaczenie iteracyjnej Sposób iteracyjna rozwiązywania układu równań różnicowych jest zbieżna, jeśli różnica pomiędzy rozwiązaniem iteracyjnym układu a ścisłym rozwiązaniem odpowiadającego mu równania zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zagrożenie Wodne Kopalń:
Znaczenie kopalń Sposobność wdarcia albo niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) lub wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych i do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzającego zdjęcie hydrogeologiczne.

Czym jest Zdjęcie hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: