Zdjęcie hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Zdjęcie hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Sukces prac i czynności terenowych, których celem.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczne Zdjęcie

Definicja ZDJĘCIE HYDROGEOLOGICZNE: Zdjęcie hydrogeologiczne
Sukces prac i czynności terenowych, których celem jest zgromadzenie i kolekcja w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej wszystkich materiałów, badań, obserwacji i danych niezbędnych do przygotowania mapy hydrogeologicznej z załącznikami. Z.h. może być powierzchniowe (mapa hydrogeologiczna powierzchniowa) albo podziemne (mapa hydrogeologiczna podziemna, pokładowa). → Kartowanie hydrogeologiczne, → Mapa hydrogeologiczna. Por. PN-77/G-01300.[AK].

Słownik Zasoby Zmienne:
Znaczenie Zasoby zmienne Część → zasobów statycznych albo odnawialnych (dynamicznych) pomiędzy najniższym a najwyższym w wieloleciu stanem zwierciadła wód podziemnych.[SK zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zdolności Ochronne Strefy Aeracji:
Znaczenie ochronne strefy aeracji Z.o.spółka akcyjna względem wód podziemnych zależą raczej od litologii i miąższości tej strefy. Bardzo ważne są → umiejętności ochronne gleb, stanowiących przypowierzchniową zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zatrucie Wód:
Znaczenie Zanieczyszczenie wód substancjami wywierającymi toksyczne wpływ na organizmy żywe. Stwarza zagrożenie chorobotwórcze albo wręcz uniemożliwia postęp naturalnego życia organicznego w wodach.[AS zdjęcie hydrogeologiczne.
Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → zdjęcie hydrogeologiczne.

Czym jest Zdjęcie hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: