Źródło przelewowe co to jest
Co to jest ŹRÓDŁO PRZELEWOWE. Wyjaśnienie powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o.

Czy przydatne?

Co to jest Przelewowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO PRZELEWOWE: Źródło przelewowe
Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może pomieścić się w zbiorniku, wypływa na zewnątrz w formie skoncentrowanego wypływu (ryc. 138a) albo w formie strefy źródeł. W zależności od ułożenia → warstwy wodonośnej mogą występować ź.p. synklinalne (ryc. 138b), źródła rumoszowo-przelewowe i inne.[TB i DM] Ryc. 138. Źródło przelewowe (a), źródło przelewowe synklinalne (b).

Słownik Zasypka (Na Dnie Studni):
Znaczenie studni) Materiał filtracyjny na dnie → studni szybowej albo → studni bezfiltrowej, w przeciwieństwie od → obsypki rozmieszczonej → w studni filtrowej wzdłuż części roboczej filtru.[AK źródło przelewowe co to jest.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną źródło przelewowe definicja.
Słownik Źródło Pulsujące; Ź. Tętniące, Ź. Intermitujące:
Znaczenie tętniące, ź. intermitujące Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki źródło przelewowe co znaczy.
Słownik Zasoby Naturalne Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zasoby wód podziemnych powstające pod wpływem czynników przyrodniczych: opadów atmosferycznych, → infiltracji, → influacji, → kondensacji pary wodnej, mechanizmów juwenilnych.[SK źródło przelewowe słownik.
Słownik Złoża Wydobywalne:
Znaczenie zasoby wydobywalne Część zasobów złoża ropy albo gazu, która jest możliwa do wydobycia. Pod ziemią występują ogromne złoża paliw płynnych, jednak prawie wszystkie z nich można eksploatować źródło przelewowe znaczenie.

Czym jest Źródło przelewowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: