Źródło przelewowe co to jest
Co to jest Źródło przelewowe. Wyjaśnienie powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o.

Czy przydatne?

Co to jest Przelewowe Źródło

Definicja ŹRÓDŁO PRZELEWOWE: Źródło przelewowe
Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może pomieścić się w zbiorniku, wypływa na zewnątrz w formie skoncentrowanego wypływu (ryc. 138a) albo w formie strefy źródeł. W zależności od ułożenia → warstwy wodonośnej mogą występować ź.p. synklinalne (ryc. 138b), źródła rumoszowo-przelewowe i inne.[TB i DM] Ryc. 138. Źródło przelewowe (a), źródło przelewowe synklinalne (b).

Słownik Związki Ropopochodne; Substancje R., Produkty R.:
Znaczenie ropopochodne; substancje r., produkty r. Wszystkie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują źródło przelewowe.
Słownik Zalewanie Badawcze:
Znaczenie Wprowadzenie wody do szybiku, otworu hydrogeologicznego, studni w celu ustalenia podstawowych właściwości hydrogeologicznych utworów w strefie aeracji i saturacji (ryc. 130). → Pompowanie badawcze, → źródło przelewowe.
Słownik Zamykanie Wód Podziemnych:
Znaczenie Zamykanie wód podziemnych Czynności techniczne przeprowadzane w → otworach hydrogeologicznych, w tym w → studniach albo wyrobiskach górniczych, budowlanych, mające na celu odcięcie dopływu wody.[AK źródło przelewowe.
Słownik Źródło Meteoryczne:
Znaczenie Źródło meteoryczne Źródło zasilane na drodze infiltracji wód opadowych (meteorycznych). → Infiltracja, → Źródło.[TB i DM źródło przelewowe.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w źródło przelewowe.

Czym jest Źródło przelewowe znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: