Źródło wody słodkiej; źródło co to jest
Co to jest Źródło wody słodkiej; źródło zwykłe. Wyjaśnienie zwyczajne Źródło, którego wody.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło wody słodkiej; źródło zwykłe

Definicja ŹRÓDŁO WODY SŁODKIEJ; ŹRÓDŁO ZWYKŁE: Źródło wody słodkiej; źródło zwyczajne
Źródło, którego wody charakteryzują się niską mineralizacją, zawierającą 100-500 mg/dm3 rozpuszczonych substancji stałych. Wysłodzenie wód jest efektem intensywnego zasilania i drenażu. Ź.s. występują raczej w obszarach górskich, zbudowanych ze skał odpornych na ługowanie. Wartości mineralizacji mniejsze od 100 mg/dm3 kwalifikują źródła jako ultrasłodkie. → Źródło, → Mineralizacja wód.[TB i DM].

Słownik Zadanie Odwrotne W Modelowaniu Filtracji:
Znaczenie modelowaniu filtracji Obliczanie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej i/albo → warunków brzegowych na podstawie znajomości rozkładu wartości wysokości hydraulicznej i pozostałych parametrów w źródło wody słodkiej; źródło zwykłe.
Słownik Zdolności Ochronne Nadkładu:
Znaczenie ochronne nadkładu Ochrona zbiorników wód podziemnych zależy od budowy → nadkładu poziomu wodonośnego. Dobre umiejętności ochronne wynikają z obecności w nadkładzie skał izolujących o małym → źródło wody słodkiej; źródło zwykłe.
Słownik Źródło:
Znaczenie naturalny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu albo w dnie zbiornika wodnego (→ ź. zatopione). Ź. występuje w miejscu, gdzie powierzchnia terenu przecina → warstwę wodonośną źródło wody słodkiej; źródło zwykłe.
Słownik Zasoby Wodne:
Znaczenie zasoby wodne Całość wód (powierzchniowych i podziemnych) możliwych do użytkowania.[AK źródło wody słodkiej; źródło zwykłe.
Słownik Zbiornik Wód Podziemnych; Wodozbiór, Zbiorowisko Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; wodozbiór, zbiorowisko wód podziemnych 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O z.w.p. mówi się źródło wody słodkiej; źródło zwykłe.

Czym jest Źródło wody słodkiej; źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: