Źródło wody słodkiej; źródło co to jest
Co to jest ŹRÓDŁO WODY SŁODKIEJ; ŹRÓDŁO ZWYKŁE. Wyjaśnienie zwyczajne Źródło, którego wody.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło wody słodkiej; źródło zwykłe

Definicja ŹRÓDŁO WODY SŁODKIEJ; ŹRÓDŁO ZWYKŁE: Źródło wody słodkiej; źródło zwyczajne
Źródło, którego wody charakteryzują się niską mineralizacją, zawierającą 100-500 mg/dm3 rozpuszczonych substancji stałych. Wysłodzenie wód jest efektem intensywnego zasilania i drenażu. Ź.s. występują raczej w obszarach górskich, zbudowanych ze skał odpornych na ługowanie. Wartości mineralizacji mniejsze od 100 mg/dm3 kwalifikują źródła jako ultrasłodkie. → Źródło, → Mineralizacja wód.[TB i DM].

Słownik Zasilanie Rozproszone Źródła Krasowego:
Znaczenie Zasilanie rozproszone źródła krasowego Rozproszone zasilanie → źródła krasowego poprzez → strefę wadyczną albo poprzez przepuszczalny nadkład.[AR źródło wody słodkiej; źródło zwykłe co to jest.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko źródło wody słodkiej; źródło zwykłe definicja.
Słownik Zasoby Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Liczba wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w → zbiorniku wód podziemnych, →zlewni podziemnej albo źródło wody słodkiej; źródło zwykłe co znaczy.
Słownik Zasoby Stałe:
Znaczenie Zasoby stałe Rozmiar zasobów, jaka występuje w jednostce czasu przy najniższym w wieloleciu →stanie zwierciadła wód podziemnych.[SK źródło wody słodkiej; źródło zwykłe słownik.
Słownik Zubożenie Wód Podziemnych; Degradacja Ilościowa; Zagrożenie Zasobowe:
Znaczenie podziemnych; degradacja ilościowa; zagrożenie zasobowe Pomniejszenie naturalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wskutek nadmiernej ich eksploatacji, prowadzonego odwodnienia górniczego albo źródło wody słodkiej; źródło zwykłe znaczenie.

Czym jest Źródło wody słodkiej; źródło znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: