Źródło zatopione; ź co to jest
Co to jest Źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte. Wyjaśnienie ź. ukryte Skoncentrowany wypływ.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte

Definicja ŹRÓDŁO ZATOPIONE; Ź. PODWODNE, Ź. UKRYTE: Źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte
Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych wyróżnia się ź.z.: podjeziorne, podmorskie, w dolinach rzecznych – korytowe (ryc. 142), stale albo okresowo zatopione. → Źródło. Ryc. 142. Źródło zatopione korytowe[TB i DM].

Słownik Źródło Krasowe:
Znaczenie Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Zbiornik Artezyjski:
Znaczenie → Zbiornik wód podziemnych gromadzący wody naporowe (→ systematyka wód podziemnych). Struktury nieckowe i synklinalne to → niecki artezyjskie, baseny artezyjskie. Z.a. mogą być także powiązane ze źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Zasoby Wzbudzone Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dodatkowa liczba wody w → bilansie wód podziemnych, jaką po stronie „dodatniej” można uwzględnić w razie, kiedy w konsekwencji eksploatacji wody i zdepresjonowania płytko źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Zasada Tangensów; Reguła Tangensów:
Znaczenie reguła tangensów Strumień filtracji w ośrodku o skokowej zmianie przepuszczalności wykazuje załamanie linii prądu na granicy rozdzielającej obszary o różnej przepuszczalności k1 i k2. Załamanie w źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Zasoby Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Liczba wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w → zbiorniku wód podziemnych, →zlewni podziemnej albo źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.

Czym jest Źródło zatopione; ź. podwodne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: