Źródło zatopione; ź co to jest
Co to jest Źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte. Wyjaśnienie ź. ukryte Skoncentrowany wypływ.

Czy przydatne?

Co to jest Źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte

Definicja ŹRÓDŁO ZATOPIONE; Ź. PODWODNE, Ź. UKRYTE: Źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte
Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych wyróżnia się ź.z.: podjeziorne, podmorskie, w dolinach rzecznych – korytowe (ryc. 142), stale albo okresowo zatopione. → Źródło. Ryc. 142. Źródło zatopione korytowe[TB i DM].

Słownik Zatopienie Powierzchni Terenu:
Znaczenie powierzchni terenu Mechanizm i zdarzenie zalania powierzchni spowodowane na przykład poprzez osiadanie powierzchni albo zaniechanie odwodnienia. Z.p.t. bywa poprzedzane → podtopieniem terenu, a więc źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Źródło Pulsujące; Ź. Tętniące, Ź. Intermitujące:
Znaczenie tętniące, ź. intermitujące Źródło, gdzie wypływ dzieje się z niewielkimi przerwami, w regularnych odstępach czasu. Wypływ ustaje, gdy → ciśnienie hydrostatyczne nie może przezwyciężyć oporu, jaki źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Zalewanie Badawcze:
Znaczenie Wprowadzenie wody do szybiku, otworu hydrogeologicznego, studni w celu ustalenia podstawowych właściwości hydrogeologicznych utworów w strefie aeracji i saturacji (ryc. 130). → Pompowanie badawcze, → źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Źródło Stałe; Źródło Trwałe:
Znaczenie Źródło stałe; źródło trwałe Źródło, z którego woda wypływa bez końca, w stałych albo zmiennych ilościach. Zmiany wydajności źródła ustala → parametr zmienności źródła. → Źródło.[TB i DM źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę źródło zatopione; ź. podwodne, ź. ukryte.

Czym jest Źródło zatopione; ź. podwodne znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: