Zwierciadło wód zawieszonych co to jest
Co to jest Zwierciadło wód zawieszonych. Wyjaśnienie Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach.

Czy przydatne?

Co to jest Zawieszonych Wód Zwierciadło

Definicja ZWIERCIADŁO WÓD ZAWIESZONYCH: Zwierciadło wód zawieszonych
Zwierciadło wody gromadzącej się na soczewach (→ poziom wodonośny zawieszony) albo innych nieciągłych formach utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych w obrębie → strefy aeracji poziomu głównego.[SK].

Słownik Zwierciadło Swobodne; Powierzchnia Swobodna:
Znaczenie swobodne; powierzchnia swobodna Powierzchnia fikcyjna oddzielająca strefę wód gruntowych od wstęgi wód kaplilarnych. W punktach położonych na tej powierzchni ciśnienie jest równe ciśnieniu zwierciadło wód zawieszonych.
Słownik Źródło Zatopione; Ź. Podwodne, Ź. Ukryte:
Znaczenie podwodne, ź. ukryte Skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu, maskowany poprzez wody powierzchniowe stojące albo płynące. W zależności od rodzaju zbiornika wód powierzchniowych zwierciadło wód zawieszonych.
Słownik Źródło Przelewowe:
Znaczenie Źródło powstające wówczas, gdy zbiornik wód podziemnych o kształcie nieckowatym zostanie kompletnie wypełniony wodą, aż do krawędzi nieprzepuszczalnego obrzeżenia. Nadmiar wody, który nie może zwierciadło wód zawieszonych.
Słownik Znacznik:
Znaczenie charakterystyczna wprowadzana w sposób naturalny albo sztuczny do strumienia wód podziemnych, umożliwiająca identyfikację i/ albo opisywanie strumienia i charakteryzowanie jego ruchu (drogę zwierciadło wód zawieszonych.
Słownik Zrównoważony Rozwój:
Znaczenie taki postęp społeczno-gospodarczy, gdzie następuje mechanizm integrowania działań politycznych, gospodarczych i socjalnych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych mechanizmów zwierciadło wód zawieszonych.

Czym jest Zwierciadło wód zawieszonych znaczenie w Słownik definicje Z

  • Dodano:
  • Autor: