Przejmij kontrolę nad co to jest
Leczenie Przejmij kontrolę nad cukrzycą!. Definicja: Tylko 3,6% chorych na cukrzycę ma bardzo.

Czy przydatne?

Definicja Przejmij kontrolę nad cukrzycą!

Co to jest: Tylko 3,6% chorych na cukrzycę ma bardzo dobrze wyrównany poziom cukru we krwi. Aż 75% chorych na cukrzycę obawia się straty wzroku jako jednego z powikłań źle wyrównanej cukrzycy. Czy jest szansa zmniejszyć zarówno liczbę chorych jak i ich obawy? Polskie Towarzystwo Diabetologiczne ogłosiło pierwsze wyniki ogólnopolskiego badania wyrównania cukrzycy przeprowadzonego przy współpracy Pracowni Badań Socjalnych z Sopotu i ekipy sanofi‑aventis. Na prezentacji w czasie X Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prezes PTD, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki przedstawił alarmujące wyniki stanu leczenia cukrzycy w Polsce.Jak wskazują wyniki badania PolDiab, tylko 3,6% chorych na cukrzycę, osiągnęło poziom leczenia zgodny z najnowszymi zaleceniami PTD, dotyczącymi zawartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi na poziomie poniżej 6,1%. Poziomem uznawanym za satysfakcjonujący (poniżej 7% HbA1c) może pochwalić się zaś średnio raptem 23,3% leczących cukrzycę. Średni poziom zawartości HbA1c we krwi u chorych wyniósł 8,07% w porównaniu do 7,92% u chorych leczonych poprzez lekarzy biorących udział w programie „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”. Jeszcze bardziej alarmujące są wyniki dotyczące poziomu nauki chorych z zakresu zarówno wiedzy o konieczności wyrównania cukrzycy, jak i obowiązujących w tym zakresie wytycznych. Chorzy na cukrzycę dość dobrze zdają sobie sprawę z możliwości wystąpienia powikłań związanych z cukrzycą, lecz w znacząco mniejszym stopniu świadomi są, iż dobre wyrównanie cukrzycy zapobiega tym powikłaniom. Równocześnie ci sami pacjenci w najwyższym stopniu obawiają się właśnie powikłań związanych z chorobą, a zwłaszcza straty wzroku. Badanie PolDiab określiło także wpływ dobrej nauki pacjentów i zaangażowania lekarzy różnych specjalności na poziom wyrównania cukrzycy. Jak wynika z badania, lekarze różnych specjalności, biorący udział w programie edukacyjnym „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”, są w stanie lepiej wyedukować swoich pacjentów i osiągnąć znacząco lepsze wyniki wyrównania, niż lekarze nie biorący udziału w programie. Wyniki Programu „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie” prowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i ekipy sanofi-aventis, który trwał raptem rok, wskazują, iż wzmożona nauka lekarzy bezpośrednio pozytywnie wpływa na zdrowie pacjentów. Badanie PolDiab przeprowadzono w pierwszym kwartale 2005 roku i ono jest pierwszym, zakrojonym na tak szeroką skalę przedsięwzięciem. Badanie to po raz pierwszy oceniało stopień wyrównania cukrzycy wśród całej populacji chorych na cukrzycę w Polsce. Przy określaniu stopnia wyrównania cukrzycy brało pod uwagę 1500 osobową grupę, reprezentatywną dla całej populacji chorych na cukrzycę. Badanie PolDiab jest jednocześnie podsumowaniem pierwszego etapu programu edukacyjnego „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie”, prowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i ekipy sanofi-aventis. Wiadomości dodatkoweProgram „HbA1c – kontrola cukrzycy na dobrym poziomie” Kluczowym celem programu jest poprawa stopnia wyrównania cukrzycy w polskiej populacji chorych na cukrzycę typu 2 i typu 1 przez poprawę kontroli metabolicznej cukrzycy, a co za tym idzie redukcję powikłań cukrzycy. Program skierowany jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, internistów i lekarzy diabetologów. Jednym z najważniejszych wyznaczników długofalowego wyrównania cukrzycy, w okolicy kontroli glikemii, lipidów i ciśnienia tętniczego, jest poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c. Każda zredukowanie poziomu HbA1c o 1% zdecydowanie minimalizuje ryzyko powikłań, a również zgonu. Każdy chory z cukrzycą powinien mieć oznaczony poziom HbA1c przynajmniej raz na pół roku. Przystąpienie do programu jest dobrowolne. By przystąpić do programu należy wypełnić i wysłać indywidualną deklarację, a następnie podjąć działania opisane ponad. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat przystąpienia do programu. Hemoglobina glikowana (HbA1c) została wprowadzona pod koniec lat 70. w stanach zjednoczonych ameryki, a następnie w Europie Zachodniej. Aktualnie hemoglobina glikowana uznawana jest powszechnie za najważniejszy parametr oceniający długoterminowe wyrównanie cukrzycy. Hemoglobina zawarta w krwinkach czerwonych łączy się z glukozą proporcjonalnie do poziomu glukozy we krwi. Określając zawartość HbA1c we krwi doktor może, w sposób bezpieczny i pełniejszy niż tylko wyrywkowa wartość glukozy, określić poziom obecności cukru we krwi pośrodku 3 miesięcy poprzedzających badanie

Czym jest Przejmij kontrolę nad znaczenie Słownik leczenie P .