Sezon na kleszcze co to jest
Leczenie Sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!. Definicja: Ogólnopolska kampania edukacyjna ".

Czy przydatne?

Definicja Sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!

Co to jest Sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!: Ogólnopolska kampania edukacyjna "Sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!", powołana przy współpracy z ekspertami, skupionymi wokół różnych ośrodków naukowych, stanowi kontynuację ubiegłorocznej akcji "Nie czekaj do lata!". Idea kampanii wynika z faktu, że pomimo wielu ostrzeżeń pojawiających się w mediach, spora część społeczeństwa ciągle jest nieświadoma realnego zagrożenia, jakie może wyniknąć z kontaktu z zakażonym pasożytem. Celem kampanii jest rozwinięcie wiedzy na temat chorób przenoszonych poprzez kleszcze. Akacja adresowana jest do wszystkich, którzy są narażeni na kontakt z zakażonymi kleszczami, czy to przez wzgląd na realizowaną robotą, czy w trakcie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dolegliwości przenoszone poprzez kleszczePrzełom marca i kwietnia to start wzmożonej aktywności kleszczy. Zakażone pasożyty, w trakcie wysysania krwi i płynu komórkowego, przenoszą groźne dla człowieka dolegliwości - chorobę wirusową - kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) i chorobę bakteryjną - boreliozę z Lyme (tak zwany krętkowicę kleszczową).Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to dolegliwość wirusowa ośrodkowego układu nerwowego. Zazwyczaj ma ona dwufazowy przebieg. Pierwsza etap (od siedmiu do czternastu dni po ukłuciu) charakteryzuje się symptomami typowymi dla grypy: podwyższoną temperaturą, wymiotami, bólami głowy i bólami mięśniowymi i stawowymi. Symptomy te utrzymują się do dziewięciu dni, i zwykle samoistnie ustępują. Jednak po kilkudniowym okresie pozornego wyzdrowienia, może ponownie wystąpić gorączka i symptomy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych albo zapalenia mózgu. Może również dojść do porażenia nerwów czaszkowych, a niekiedy także mięśni twarzowych. To są bardzo groźne symptomy drugiej etapy KZM, wymagające natychmiastowej interwencji lekarza i hospitalizacji. Niestety, w razie wirusowego zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, nie jest możliwe leczenie przyczynowe, a jedynie łagodzenie objawów. dolegliwość może łączyć się z długotrwałym okresem niezdolności do normalnego funkcjonowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy są długo utrzymujące się różnego rodzaju powikłania - porażenia nerwów albo niedowłady kończyn górnych. Mogą także występować uciążliwe bóle głowy, chroniczne uczucie zmęczenia albo zaburzenia psychiczne (między innymi depresja). Po przebyciu zapalenia rdzenia, ustępowanie symptomów może trwać jeszcze kilka lat, bez gwarancji całkowitego wyleczenia. W najgorszym wypadku KZM może prowadzić do śmierci.Borelioza, nazywana także krętkowicą kleszczową jest przewlekłą chorobą bakteryjną, przebiegającą w dwóch fazach: wczesnej i późnej. Do zakażenia dochodzi, gdy kleszcz pozostaje wczepiony w skórę, poprzez przynajmniej 24 godziny. Dlatego także, natychmiast po zauważeniu przyczepionego kleszcza, należy go we właściwy sposób usunąć. Najczęstszym, inicjalnym symptomem boreliozy jest ((tak zwany "rumień wędrujący" - czerwona plamka w miejscu ukłucia, z której pośrodku kilku dni powstaje szerzące się obwodowo zaczerwienienie o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów. Rumień może powodować świąd i pieczenie. Czasem mogą mu towarzyszyć symptomy ogólnoustrojowe: gorączka, uczucie zmęczenia, ból głowy, mięśni i stawów i zwiększenie węzłów chłonnych. Każdy, kto zaobserwuje tego typu symptomy powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza.Leczenie właściwym antybiotykiem prowadzi do całkowitego wyzdrowienia, jednak nierozpoznana i nieleczona borelioza przeradza się w chorobę przewlekłą i zagraża licznymi niebezpiecznymi dla zdrowia powikłaniami. Występują wówczas chroniczne zmiany skórne, ciężkie zmiany zapalne stawów, zapalenie nerwów czaszkowych (w szczególności twarzowego), a również zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia. Leczenie tych symptomów jest bardzo skomplikowane i nie prowadzi do ustąpienia objawów, a jedynie do zaleczenia procesu chorobowego. Zaawansowane stadium dolegliwości szczególnie zagraża kobietom w ciąży, powodując niejednokrotnie poronienia albo uszkodzenia płodu.Tereny endemiczne w PolsceWyniki przeglądów serologicznych, poparte danymi z nadzoru epidemiologicznego, wskazują na występowanie regionów o szczególnie wysokim ryzyku zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu. Rejony te znajdują się w pierwszej kolejności w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, kieleckim i dolnośląskim i opolskim. Dane z kilku ostatnich lat wskazują również na przyrost ilości przypadków KZM w woj. mazowieckim. W dalszym ciągu, liczba zachorowań pozostaje niedoszacowana, a sporo regionów endemicznych nierozpoznanych. Wynika to stąd, iż lekarze mimo wykrycia u pacjentów zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, nie zawsze decydują się na wykonanie testów diagnostycznych mogących potwierdzić albo wykluczyć KZM.Ostatnie publikacje medyczne wskazują, iż zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu w Europie wyraźnie wzrasta. Powiększoną liczbę zachorowań odnotowano na Litwie, w Niemczech, Czechach i w Szwajcarii. W Polsce, rekordowym pod względem liczby zachorowań był rok 2003. Jedynie w Austrii, gdzie około 90 procent ludności poddało się szczepieniom profilaktycznym, uzyskano wyraźny spadek zachorowań. Dane z nadzoru epidemiologicznego także potwierdzają fakt szerokiego rozpowszechnienia boreliozy na terenie całej Polski. Od początku prowadzenia nadzoru, notuje się systematyczny przyrost liczby zachorowań. Uległ zmianie również zasięg terytorialny dolegliwości. W 1999 r. boreliozę zgłaszano raczej w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, z kolei w 2005 r. odnotowywano przyrost liczby zachorowań już we wszystkich województwach. Tak znaczący, blisko pięciokrotny przyrost liczby zachorowań jest w dużej mierze związany z poprawą rozpoznawalności objawów boreliozy, jak także z przemianą warunków klimatycznych, sprzyjających postępowi kleszczy.ProfilaktykaW ostatnich latach obserwuje się przyrost zainteresowania szczepieniami profilaktycznymi przeciwko KZM, które są rekomendowane jako fundamentalny sposób zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu. Dr nauk medycznych Ewa Maria Duszczyk z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie, zapewnia, że jedynie szczepienie zapewni efektywną ochronę przed kleszczowym zapaleniem mózgu i jego konsekwencjami. - Należy pytać swojego lekarza rodzinnego o sposobność zaszczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionki są ogólnie dostępne, a ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń, nakłada na lekarzy wymóg informowania o szczepieniach rekomendowanych. Nie ma lepszego i tańszego metody profilaktyki chorób zakaźnych niż szczepienie ochronne. Leczenie jest zawsze droższe niż profilaktyka. Postęp KZM trudno przewidzieć, bo ma ono indywidualny przebieg. Doktor nie jest w stanie zdiagnozować, który pacjent zakończy chorobę na pierwszym etapie, a u którego będzie ona miała przewlekłą postać - tłumaczy.Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu oferują punkty szczepień w przychodniach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i centrach medycznych. Szczepionkę można nabyć również w aptece na podstawie recepty lekarskiej - niezbędna jest więc poprzednia wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. Już po przyjęciu dwóch dawek preparatu w dwutygodniowym albo miesięcznym odstępie czasu, uzyskujemy odporność przeciw KZM na cały najbliższy rok. Długotrwałą odporność uzyskuje się po trzeciej dawce szczepionki, którą należy przyjąć od 9 do 12 miesięcy po dawce drugiej. Dzięki wysokiej czystości i dobrej tolerancji, szczepionkę można z powodzeniem stosować zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. w razie boreliozy, nie ma niestety skutecznej szczepionki, dlatego nadzwyczajnie istotna jest dodatkowa profilaktyka. Należy podkreślać rolę prawidłowego ubioru i konieczność stosowania środków odstraszających owady i stawonogi. Niezbędne jest także natychmiastowe usunięcie kleszczy ze skóry, by nie doszło do zakażenia, i późniejsza obserwacja miejsca ukłucia.Mamy nadzieję, iż rozpoczynająca się kampania edukacyjna przyczyni się do wzrostu świadomości na temat chorób, jakie mogą przenosić kleszcze. w pierwszej kolejności jednak, sprawi, iż, większa część społeczeństwa zwróci uwagę na konieczną profilaktykę, co natomiast wpłynie na pomniejszenie ilości zachorowań na dolegliwości odkleszczowe w naszym państwie
Przyczyny Selen:
Objawy niezbędnym składnikiem organizmu i występuje we wszystkich komórkach. Najwięcej zawierają go: wątroba, nerki, trzustka. Selen wchodzi w skład peroksydazy glutationowej - enzymu chroniącego błony sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!.
Przyczyny Seks Oralny:
Objawy dość popularną praktyką seksualną, mogącą dać wiele przyjemności obydwojgu partnerom i stać się regularną i satysfakcjonującą częścią życia seksualnego. Seks oralny jest ogromną przyjemnością dla sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!.
Przyczyny Szukanie Informacji W Internecie Odmładza Mózg:
Objawy się wyjaśnić związek między szukaniem informacji dzięki przeglądarek i przeglądaniem stron internetowych, a stymulacją aktywności mózgu. Wyniki badań sugerują, iż osoby w jesieni życia, którzy co sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!.
Przyczyny Sód:
Objawy kationem płynu pozakomórkowego lecz znajduje się także w tkance kostnej i w mniejszym stężeniu w płynie wewnątrzkomórkowym. Klasyfikuje utrzymanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego i równowagi sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!.
Przyczyny Środki Czyszczące Wywołują U Dzieci Astmę:
Objawy badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, iż kobiety, które będąc w ciąży albo wkrótce po urodzeniu używały chemicznych środków czyszczących, znacząco powiększyły u swoich dzieci ryzyko sezon na kleszcze - szczepimy wiedzę!.

Czym jest Sezon na kleszcze - szczepimy znaczenie Słownik leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: