Składniki dymu tytoniowego co to jest
Leczenie Składniki dymu tytoniowego. Definicja: W dymie tytoniowym znajduje się powyżej 4000.

Czy przydatne?

Definicja Składniki dymu tytoniowego

Co to jest Składniki dymu tytoniowego: W dymie tytoniowym znajduje się powyżej 4000 różnych substancji, sporo o działaniu toksycznym, mutagennym (uszkadzającym DNA), taratogennym (uszkadzającym płód), kancerogennym (powodującym postęp nowotworów). Substancje te znajdują się w dwóch frakcjach dymu: gazowej i cząsteczkowej zawieszonej w wodzie tworzącej tak zwany ciała smołowate. Wybrane z nich działają jedynie miejscowo w jamie ustnej, drogach oddechowych w trakcie gdy inne po wchłonięciu do układu krążenia wywierają działanie na przewarzająca część tkanek i organów człowieka. Nikotyna To jest alkaloid przyswajany jedynie w 10% poprzez organizm człowieka, błyskawicznie metabolizowany i usuwany poprzez nerki, który wywołuje biologiczne uzależnienie u osób mających z nim kontakt. Palenie papierosów pozwala na wchłonięcie 0,05- 0,15 mg nikotyny w trakcie jednego zaciągnięcia, daje to 1- 2 mg po wypaleniu jednego papierosa. Podana dożylnie dawka nikotyny zawarta w jednym papierosie może zabić dorosłego człowieka. Ma ona krótki czas połowicznego rozpadu- w mózgu wynosi on około 5 min.. Nikotyna działa na wszystkie narządy naszego ciała zwłaszcza na: ośrodkowy układ nerwowy - działanie za pośrednictwem takich neuroprzekaźników jak acetylocholina, noradrenalina, serotonina, dopamina skutkuje w zależności od stężenia lub pobudzenie (płytkie zaciąganie) lub uspokojenie (głębokie zaciąganie) co stanowi system uzależnienia biologicznego od nikotyny. Bardzo wysokie stężenie nikotyny blokuje przewodzenie impulsów w układzie nerwowym. układ krążenia - przyspieszenie czynności pracy serca, przyrost ciśnienia tętniczego krwi, skurcz naczyń obwodowych. układ oddechowy - powiększenie głębokości i częstości oddechów. Dawki śmiertelne porażają ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym. układ pokarmowy - małe dawki pobudzają perystaltykę jelit a wyższe opóźniają perystaltykę powodując zwolnienie opróżniania żołądka co przedłuża uczucie sytości po jedzeniu. Substancje smołowate (rakotwórcze) Substancje te podrażniają tkankę płuc i mogą prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych i nowotworów. Dym tytoniowy inicjuje i pobudza postęp nowotworów, zawiera ok. 60 substancji rakotwórczych albo współrakotwórczych, które znajdują się zarówno w kluczowym strumieniu dymu jak i bocznym nierzadko w większym stężeniu, na który narażone są osoby niepalące. Do głownych należą: węglowodory aromatyczne (na przykład benzopiren) nitrozaminy (((na przykład N-nitrozonornikotyna) estry kwasów tłuszczowych metale ciężkie pierwiastki promieniotwórcze (((((na przykład kadm, polon) chlorek winylu Substancje drażniące To są substancje, które działają raczej w drogach oddechowych i w skład ich wchodzą: związki zwężające oskrzela i powodujące kaszel związki upośledzające ruch rzęsek w drogach oddechowych- zaburzają one funkcję samooczyszczającą oskrzeli i płuc doprowadzając do częstych infekcji. związki pobudzające wydzielanie śluzu- spore ilości śluzu mogą być powodem częściowego albo całkowitego zamknięcia oskrzeli . Tlenek węgla Stanowi od 1- 5% wdychanego gazu i jest rezultatem niecałkowitego spalania dymu tytoniowego. Gaz ten ok. 200 razy łatwiej wiąże się z hemoglobiną tworząc karboksyhemoglobinę, która nie przenosi tlenu obniżając w ten sposób stężenie hemoglobiny nawet o 15%. Tlenek węgla skutkuje pomniejszenie tolerancji wysiłku, przyrost agregacji płytek krwi co może być powiązane z postępem miażdżycy, pomniejszenie wagi ciała dzieci matek palących
Przyczyny Stosunek Zatrzymany:
Objawy zatrzymanyStosunek zatrzymany to sposób antykoncepcyjna służąca poprzez mężczyzn. Partner w trakcie relacji dochodzi do momentu wytrysku, zatrzymuje się i nie dopuszczając do niego, nie osiąga składniki dymu tytoniowego co to jest.
Przyczyny Szczepionka Przeciw Odrze, Śwince I Różyczce:
Objawy skojarzona przeznaczona do czynnego uodporniania przeciw odrze, śwince i różyczce zawierająca żywe wirusy odry, żywe, osłabione wirusy świnki i żywe wirusy różyczki. Indukowane szczepionką poziomy składniki dymu tytoniowego definicja.
Przyczyny Serce Podczas Menopauzy:
Objawy wyraźnie powiększa ryzyko zachorowania na schorzenia układu krążenia. Profilaktyka pomaga minimalizować niekorzystne konsekwencje okresu przekwitania. Panuje opaczny pogląd, iż dolegliwości układu składniki dymu tytoniowego co znaczy.
Przyczyny Sól Kontra Anemia:
Objawy jest jednym z w najwyższym stopniu rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na świecie, okazuje się jednak bardzo prostym do rozwiązania.Naukowcy opracowali nową technologię dzięki, której możliwe składniki dymu tytoniowego słownik.
Przyczyny Selen:
Objawy niezbędnym składnikiem organizmu i występuje we wszystkich komórkach. Najwięcej zawierają go: wątroba, nerki, trzustka. Selen wchodzi w skład peroksydazy glutationowej - enzymu chroniącego błony składniki dymu tytoniowego znaczenie.

Czym jest Składniki dymu tytoniowego znaczenie Słownik leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: