Składniki dymu tytoniowego co to jest
Leczenie Składniki dymu tytoniowego. Definicja: W dymie tytoniowym znajduje się powyżej 4000.

Czy przydatne?

Definicja Składniki dymu tytoniowego

Co to jest Składniki dymu tytoniowego: W dymie tytoniowym znajduje się powyżej 4000 różnych substancji, sporo o działaniu toksycznym, mutagennym (uszkadzającym DNA), taratogennym (uszkadzającym płód), kancerogennym (powodującym postęp nowotworów). Substancje te znajdują się w dwóch frakcjach dymu: gazowej i cząsteczkowej zawieszonej w wodzie tworzącej tak zwany ciała smołowate. Wybrane z nich działają jedynie miejscowo w jamie ustnej, drogach oddechowych w trakcie gdy inne po wchłonięciu do układu krążenia wywierają działanie na przewarzająca część tkanek i organów człowieka. Nikotyna To jest alkaloid przyswajany jedynie w 10% poprzez organizm człowieka, błyskawicznie metabolizowany i usuwany poprzez nerki, który wywołuje biologiczne uzależnienie u osób mających z nim kontakt. Palenie papierosów pozwala na wchłonięcie 0,05- 0,15 mg nikotyny w trakcie jednego zaciągnięcia, daje to 1- 2 mg po wypaleniu jednego papierosa. Podana dożylnie dawka nikotyny zawarta w jednym papierosie może zabić dorosłego człowieka. Ma ona krótki czas połowicznego rozpadu- w mózgu wynosi on około 5 min.. Nikotyna działa na wszystkie narządy naszego ciała zwłaszcza na: ośrodkowy układ nerwowy - działanie za pośrednictwem takich neuroprzekaźników jak acetylocholina, noradrenalina, serotonina, dopamina skutkuje w zależności od stężenia lub pobudzenie (płytkie zaciąganie) lub uspokojenie (głębokie zaciąganie) co stanowi system uzależnienia biologicznego od nikotyny. Bardzo wysokie stężenie nikotyny blokuje przewodzenie impulsów w układzie nerwowym. układ krążenia - przyspieszenie czynności pracy serca, przyrost ciśnienia tętniczego krwi, skurcz naczyń obwodowych. układ oddechowy - powiększenie głębokości i częstości oddechów. Dawki śmiertelne porażają ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym. układ pokarmowy - małe dawki pobudzają perystaltykę jelit a wyższe opóźniają perystaltykę powodując zwolnienie opróżniania żołądka co przedłuża uczucie sytości po jedzeniu. Substancje smołowate (rakotwórcze) Substancje te podrażniają tkankę płuc i mogą prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych i nowotworów. Dym tytoniowy inicjuje i pobudza postęp nowotworów, zawiera ok. 60 substancji rakotwórczych albo współrakotwórczych, które znajdują się zarówno w kluczowym strumieniu dymu jak i bocznym nierzadko w większym stężeniu, na który narażone są osoby niepalące. Do głownych należą: węglowodory aromatyczne (na przykład benzopiren) nitrozaminy (((na przykład N-nitrozonornikotyna) estry kwasów tłuszczowych metale ciężkie pierwiastki promieniotwórcze (((((na przykład kadm, polon) chlorek winylu Substancje drażniące To są substancje, które działają raczej w drogach oddechowych i w skład ich wchodzą: związki zwężające oskrzela i powodujące kaszel związki upośledzające ruch rzęsek w drogach oddechowych- zaburzają one funkcję samooczyszczającą oskrzeli i płuc doprowadzając do częstych infekcji. związki pobudzające wydzielanie śluzu- spore ilości śluzu mogą być powodem częściowego albo całkowitego zamknięcia oskrzeli . Tlenek węgla Stanowi od 1- 5% wdychanego gazu i jest rezultatem niecałkowitego spalania dymu tytoniowego. Gaz ten ok. 200 razy łatwiej wiąże się z hemoglobiną tworząc karboksyhemoglobinę, która nie przenosi tlenu obniżając w ten sposób stężenie hemoglobiny nawet o 15%. Tlenek węgla skutkuje pomniejszenie tolerancji wysiłku, przyrost agregacji płytek krwi co może być powiązane z postępem miażdżycy, pomniejszenie wagi ciała dzieci matek palących
Przyczyny Substancje Wiążące (Teksturotwórcze):
Objawy teksturotwórcze) - substancje powodujące albo utrzymujące jędrność albo kruchość tkanek owoców i warzyw, albo współdziałające z substancjami żelującymi w utworzeniu albo wzmocnieniu żelu. Nr Nazwa składniki dymu tytoniowego.
Przyczyny Sen Dziecka:
Objawy miesiącu życia potrzebuje ok. 14 do 18 godz. snu na dobę - średnio 16 i pół godziny. To jest oczywiście tylko średnia długość snu dziecka w pierwszym miesiącu życia. Noworodek, który przesypia składniki dymu tytoniowego.
Przyczyny Substancje Dodatkowe Dodawane Do Żywności:
Objawy dodatkowe dodawane do żywności, m. in. barwniki i konserwanty, mogą prowadzić do wzrostu ilości substancji toksycznych w ludzkim organizmie i mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Wśród składniki dymu tytoniowego.
Przyczyny Sól Kontra Anemia:
Objawy jest jednym z w najwyższym stopniu rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na świecie, okazuje się jednak bardzo prostym do rozwiązania.Naukowcy opracowali nową technologię dzięki, której możliwe składniki dymu tytoniowego.
Przyczyny Skąd Się Biorą Groźne Zakażenia Noworodków?:
Objawy trwają śledztwa mające wyjaśnić, jak w tamtejszych szpitalach doszło do zakażenia noworodków pałeczką Klebsiella pneumoniae, wskutek którego sześcioro dzieci zmarło. Z próbek pobranych po ekshumacji składniki dymu tytoniowego.

Czym jest Składniki dymu tytoniowego znaczenie Słownik leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: