Ocena ultrasonograficzna co to jest
Co to jest, że Ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u.

Czy przydatne?

Definicja Ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą w słowniku

Co to jest Ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą: Badanie USG wykonane aparatem wysokiej jakości jest łatwo dostępnym i nieinwazyjnym narzędziem oceny stanu jelit u dzieci z mukowiscydozą, pozwalającym na wykazanie zmian, śledzenie dynamiki przebiegu procesu chorobowego i narastania zmian w przewodzie pokarmowym.

Streszczenie pracy pracy „Ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą”; Maria Uliasz, Hanna Brągoszewska, Beata Iwanowska, Anna Romaniuk-Doroszewska, Barbara Kowalska, Małgorzata Jastrzębska, Sylwia Szkudlińska-Pawlak, Jarosław Mądzik, Katarzyna Walicka, Monika Bekiesińska-Figatowska; Medycyna Wieku Rozwojowego, 2010, XIV1, 15:Cel pracyOkreślenie możliwości zastosowania badania ultrasonograficznego w ocenie częstości występowania i charakteru zmian patologicznych w jelitach i w innych narządach jamy brzusznej u dzieci z mukowiscydozą (CF).Materiał i metodaBadaniem objęto 182 dzieci (94 dziewczęta i 88 chłopców) w wieku od 2 miesięcy do 22 lat z rozpoznaną mukowiscydozą albo z jej podejrzeniem, potwierdzonym w późniejszym okresie życia. Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci ze średnią wieku 8 lat. Badania wykonywano aparatami Philips HDI 4000, iU 22 z użyciem sond convex, microconvex i liniowej. Wykonano 329 badań u 182 pacjentów pośrodku 2,5 roku. Powtórne badanie wykonano u 109, a trzecie u 38 pacjentów.WynikiOgółem u dzieci z CF zmiany w jelitach stwierdzono u 108 pacjentów (59,3%). W ekipie kontrolnej grubość ścian jelita grubego nie przekraczała 1,6 mm, jelita cienkiego 1,4 mm. W ekipie badanej max. grubość jelita grubego wynosiła 7 mm, cienkiego 4,3 mm.Pogrubienie ścian jelit wykazano w jelicie cienkim u 49 pacjentów (26,9%), w jelicie grubym u 97 pacjentów (53,3%). Wyraźną warstwowośćścian w jelicie krętym wykazano u 46 dzieci (25%). Zwiększony wyrostek robaczkowy stwierdzono u 21 pacjentów (11,6%). Zwiększone węzły chłonne krezkowe stwierdzono u 84 pacjentów. Nie wykazano przekrwienia ścian jelit przy zastosowaniu Power Doppler. U 71 pacjentów (39%) występowały zmiany w strukturze wątroby (marskość, stłuszczenie, zwiększenie ), a u 114 dzieci (62,6%) zmiany w trzustce.WnioskiBadanie USG wykonane aparatem wysokiej jakości jest łatwo dostępnym i nieinwazyjnym narzędziem oceny stanu jelit u dzieci z mukowiscydozą, pozwalającym na wykazanie zmian, śledzenie dynamiki przebiegu procesu chorobowego i narastania zmian w przewodzie pokarmowym. U dzieci z mukowiscydozą ocena jelit w badaniu USG jamy brzusznej powinna stanowić obiekt corocznego badania bilansowego. U dzieci z nierozpoznaną mukowiscydozą badanie USG jamy brzusznej może pozwolić na wysunięcie podejrzenia tej dolegliwości.Pełny tekst popularny na stronie: http://medycynawiekurozwojowego.pl
Objawy O Szkoleniach I Epikryzie, Czyli Jak Edukować Pacjenta Kardiologicznego:
Przyczyny lekarze wkładają w przygotowanie i wytłumaczenie zaleceń, część pacjentów, dopóki nie dojdzie do zagrażającego życiu incydentu, i tak się do nich nie stosuje; lecz to już temat na inny tekst... Jak ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą.
Objawy Opieka Paliatywna - Tylko Co Trzeci Chory Ma Ją Zapewnioną:
Przyczyny usługi hospicyjne rośnie. W czasie gdy są takie miejsca w Polsce, gdzie fachowej opieki paliatywnej brakuje. Jak podaje w jednej ze swoich publikacji prof. Jerzy Łuczak z Katedry i Kliniki Medycyny ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą.
Objawy Operacyjne Leczenie Okołoporodowych Obrażeń Splotu Ramiennego - Wyniki W Różnych Typach Uszkodzeń:
Przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego występują pod postacią uszkodzeń górnych (C5-C6), górno-środkowych (C-C6-C7) i całkowitych (C5-Th1). Celem pracy, którą załączamy (w formacie pdf) była ocena wyników ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą.
Objawy Onkolodzy: Poprawiają Się Wyniki W Leczeniu Nowotworów:
Przyczyny Dniu Walki z Rakiem minister zdrowia Ewa Kopacz potwierdziła utrzymanie finansowania onkologii na planowanym przedtem poziomie, a w uzasadnionych wypadkach nawet jego powiększenie. Jeszcze raz ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą.
Objawy Onkolodzy Co Kilka Lat Od Nowa Zabiegają U Polityków O Zrozumienie:
Przyczyny dostępu do najskuteczniejszych metod leczenia chorób nowotworowych i organizacyjne ulepszenie pracy oddziałów i szpitali onkologicznych umożliwiające przyspieszenie procesu diagnostyki i terapii. To ocena ultrasonograficzna jelita cienkiego, grubego i wyrostka robaczkowego u pacjentów z mukowiscydozą.

Czym jest Ocena ultrasonograficzna znaczenie w Słownik medycyny O .

  • Dodano:
  • Autor: