Emja co to jest
Definicja Emisja. Co oznacza wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych. Co to jest Emisja.

Czy przydatne?

Co to jest Emisja

Definicja EMISJA: wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych.

Znaczenie Emitent:
Słownik podmiot wystawiająca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek emisja.
Znaczenie Emerytura:
Słownik przewiduje sposobność wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta, indywidualnej z gwarantowanym okresem płatności przynajmniej poprzez 10 lat emisja.
Znaczenie Emerytura:
Słownik dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku emisja.
Znaczenie Eksport:
Słownik wywóz za granicę towarów, usług, myśli naukowo-technicznej czy pieniądze emisja.
Znaczenie Efektywna Stopa Procentowa (Ang. Effective Interest Rate):
Słownik stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach pozyskiwanych) albo także całościowy wydatek kapitału (przy odsetkach płaconych emisja.

Czym jest Emisja znaczenie w Słownik finansowy E .

  • Dodano:
  • Autor: