Cena Hurtowa co to jest
Definicja Cena Hurtowa. Co oznacza hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową. Co to.

Czy przydatne?

Co to jest Cena Hurtowa

Definicja CENA HURTOWA: cena sprzedaży oferowana poprzez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową.

Znaczenie Cena Umowna:
Słownik występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się przez negocjacje pomiędzy producentem a odbiorcą cena hurtowa.
Znaczenie Cena:
Słownik dla nabywcy cenę stanowi łączna stawka zapłacona sprzedającemu za dany wytwór albo usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje i inne koszty cena hurtowa.
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej cena hurtowa.
Znaczenie Cykl Produkcyjny:
Słownik moment od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy między innymi od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu koncentracji produkcji cena hurtowa.
Znaczenie Czeki (Cheque):
Słownik pisemne polecenie wydane bankowi poprzez właściciela rachunku , by wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych cena hurtowa.

Czym jest Cena Hurtowa znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: