Cykl Produkcyjny co to jest
Definicja Cykl Produkcyjny. Co oznacza zakończenia; czas cyklu zależy między innymi od specyfiki.

Czy przydatne?

Co to jest Cykl Produkcyjny

Definicja CYKL PRODUKCYJNY: moment od rozpoczęcia procesu produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy między innymi od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu koncentracji produkcji.

Znaczenie Cena Dumpingowa:
Słownik służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji cykl produkcyjny.
Znaczenie Cykl Koniunkturalny:
Słownik zdarzenie cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej cykl produkcyjny.
Znaczenie Cena Detaliczna:
Słownik cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży cykl produkcyjny.
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą cykl produkcyjny.
Znaczenie Cena Brutto:
Słownik wartość towaru (usługi) wspólnie z naliczonym podatkiem VAT cykl produkcyjny.

Czym jest Cykl Produkcyjny znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: