Czek Rozrachunkowy co to jest
Definicja Czek Rozrachunkowy. Co oznacza gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do.

Czy przydatne?

Co to jest Czek Rozrachunkowy

Definicja CZEK ROZRACHUNKOWY: służy do dokonania przelewu między rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji "do rozrachunku".

Znaczenie Cena Detaliczna:
Słownik cena oferowana nabywcy za wyrób w punkcie sprzedaży czek rozrachunkowy.
Znaczenie Czek Bankierski:
Słownik trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi sposobność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta czek rozrachunkowy.
Znaczenie Cena Netto:
Słownik wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT czek rozrachunkowy.
Znaczenie Cena Dumpingowa:
Słownik służąca w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca wydatków produkcji czek rozrachunkowy.
Znaczenie Cesja (Assignment):
Słownik Cesja to przeniesienie praw własności, a również praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą czek rozrachunkowy.

Czym jest Czek Rozrachunkowy znaczenie w Słownik finansowy C .

  • Dodano:
  • Autor: