Emerytura co to jest
Definicja Emerytura. Co oznacza po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu.

Czy przydatne?

Co to jest Emerytura

Definicja EMERYTURA: dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku.

Znaczenie Emerytura:
Słownik przewiduje sposobność wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta, indywidualnej z gwarantowanym okresem płatności przynajmniej poprzez 10 lat emerytura.
Znaczenie Efektywna Stopa Procentowa (Ang. Effective Interest Rate):
Słownik stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach pozyskiwanych) albo także całościowy wydatek kapitału (przy odsetkach płaconych emerytura.
Znaczenie Emitent:
Słownik podmiot wystawiająca papiery wartościowe i ogłaszająca ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek emerytura.
Znaczenie Emisja:
Słownik wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych emerytura.
Znaczenie Ewidencja:
Słownik inaczej lista, lista emerytura.

Czym jest Emerytura znaczenie w Słownik finansowy E .

  • Dodano:
  • Autor: