Subwencja co to jest
Definicja Subwencja. Co oznacza najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo.

Czy przydatne?

Co to jest Subwencja

Definicja SUBWENCJA: rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej poprzez kraj organizacjom, organizacjom społecznym albo osobom fizycznym przeważnie ze środków budżetowych.

Znaczenie Storno:
Słownik zapis anulujący błędną operację księgową subwencja.
Znaczenie Spekulacja:
Słownik działanie zmierzające do osiągania zysku z transakcji kupna-sprzedaży na zasadzie: kupić niedrogo, sprzedać drogo subwencja.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Sfio):
Słownik funduszach otwartych z tym, iż istnieje sposobność ustalenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów subwencja.
Znaczenie Stopa Zwrotu:
Słownik to relacja wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału; jest względną miarą zyskowności inwestycji, umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji subwencja.
Znaczenie Suma Ubezpieczenia:
Słownik odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce znaczy to, iż wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej stawki (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest subwencja.

Czym jest Subwencja znaczenie w Słownik finansowy S .

  • Dodano:
  • Autor: