Darowizna co to jest
Definicja Darowizna w prawie. Znaczenie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego.

Czy przydatne?

Definicja Darowizna w prawie

Definicja z ang. Donation, z niem. Spende.

Słownik DAROWIZNA: Poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Art. 888 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają darowizna.
Znaczenie Dzierżawa:
Wyjaśnienie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu darowizna.
Znaczenie Droga Ekspresowa:
Wyjaśnienie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z darowizna.
Znaczenie Dokumentacja Budowy:
Wyjaśnienie budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu, operaty darowizna.
Znaczenie Dział Spadku:
Wyjaśnienie nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeśli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być darowizna.

Czym jest Darowizna znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: