Krewni w linii prostej co to jest
Definicja Krewni w linii prostej w prawie. Znaczenie prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej.

Czy przydatne?

Definicja Krewni w linii prostej w prawie

Definicja z ang. Relatives in a straight line, z niem. Verwandte in gerader Linie.

Słownik KREWNI W LINII PROSTEJ: Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, a więc rodziców, dziadków i tak dalej i linię zstępnych, a więc dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej Obliczanie stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe. Tata i syn są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). Można to również wyrazić prostą regułą: ile pokoleń odjąć jedno, tyle stopni. Pradziadek z prawnukiem są spokrewnieni w III stopniu linii prostej (cztery pokolenia odjąć jeden).

Znaczenie Kara Nagany:
Wyjaśnienie wtedy, gdy z racji na charakter i okoliczności czynu albo właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, iż wykorzystanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania krewni w linii prostej.
Znaczenie Kierownik Jednostki:
Wyjaśnienie jedno- albo wieloosobowy (zarząd), który - wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo na mocy prawa własności - uprawniona jest do kierowania jednostką, z wyłączeniem krewni w linii prostej.
Znaczenie Karta Obciążeniowa:
Wyjaśnienie z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o rachunek bankowy posiadacza, łączy cechy karty debetowej i kredytowej. Dokonywane transakcje są sumowane i odejmowane od krewni w linii prostej.
Znaczenie Kara - Katalog Kar W Sprawach Karnych:
Wyjaśnienie Karami są: grzywna ograniczenie wolności pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Art. 32 kodeksu karnego krewni w linii prostej.
Znaczenie Korona Drogi:
Wyjaśnienie pasami awaryjnego postoju albo pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi albo postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - także z pasem dzielącym jezdnie. Art. 4 punkt 1 krewni w linii prostej.

Czym jest Krewni w linii prostej znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: