Krewni w linii prostej co to jest
Definicja Krewni w linii prostej w prawie. Znaczenie prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej.

Czy przydatne?

Definicja Krewni w linii prostej w prawie

Definicja z ang. Relatives in a straight line, z niem. Verwandte in gerader Linie.

Słownik KREWNI W LINII PROSTEJ: Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, a więc rodziców, dziadków i tak dalej i linię zstępnych, a więc dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej Obliczanie stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe. Tata i syn są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). Można to również wyrazić prostą regułą: ile pokoleń odjąć jedno, tyle stopni. Pradziadek z prawnukiem są spokrewnieni w III stopniu linii prostej (cztery pokolenia odjąć jeden).

Znaczenie Kapitał Własny:
Wyjaśnienie kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną krewni w linii prostej.
Znaczenie Kaucja W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie wydatków procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia wydatków najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej krewni w linii prostej.
Znaczenie Kary Za Wykroczenia:
Wyjaśnienie ograniczenie wolności, grzywna, nagana Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W momencie odbywania kary ograniczenia krewni w linii prostej.
Znaczenie Kapitał Zapasowy:
Wyjaśnienie przeznaczone w spółce na pokrycie utraty finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie krewni w linii prostej.
Znaczenie Karta Debetowa:
Wyjaśnienie angielskiego: Debit Card) - karta płatnicza wydawana raczej poprzez banki do rachunku osobistego klienta. Dokonanie transakcji znaczy automatyczne pomniejszenie stanu środków na rachunku krewni w linii prostej.

Czym jest Krewni w linii prostej znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: