Depozyt nieprawidlowy co to jest
Definicja Depozyt nieprawidlowy w prawie. Znaczenie specjalnych lub z umowy albo okoliczności.

Czy przydatne?

Definicja Depozyt nieprawidlowy w prawie

Definicja z ang. deposit invalid, z niem. Anzahlung ungültig.

Słownik DEPOZYT NIEPRAWIDLOWY: Jeśli z regulaminów specjalnych lub z umowy albo okoliczności wynika, iż przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi albo innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio regulaminy o pożyczce (depozyt niepoprawny). Czas i miejsce zwrotu określają regulaminy o przechowaniu.
Art. 845 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Dożywocie:
Wyjaśnienie przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać depozyt nieprawidlowy.
Znaczenie Dane Biometryczne:
Wyjaśnienie danych biometrycznych - należy poprzez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych depozyt nieprawidlowy.
Znaczenie Dobra Osobiste:
Wyjaśnienie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i depozyt nieprawidlowy.
Znaczenie Dzierżyciel:
Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego depozyt nieprawidlowy.
Znaczenie Dokumentacja Powykonawcza:
Wyjaśnienie Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane depozyt nieprawidlowy.

Czym jest Depozyt nieprawidlowy znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: