Dłużnik zajętej co to jest
Definicja Dłużnik zajętej wierzytelności w prawie. Znaczenie wierzytelności - rozumie się poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik zajętej wierzytelności w prawie

Definicja z ang. The debtor occupied claims, z niem. Die Schuldner belegt Ansprüche.

Słownik DŁUŻNIK ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI: Dłużnik zajętej wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności albo innego prawa majątkowego zobowiązanego;
art. 1 a ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Dochód Na Osobę W Rodzinie:
Wyjaśnienie Dochód rodziny podzielony poprzez liczbę osób w rodzinie. Art. 6 punkt 3 ustawy o pomocy socjalnej dłużnik zajętej wierzytelności.
Znaczenie Dostępność Drogi:
Wyjaśnienie Właściwość charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami poprzez skrzyżowania dróg i zakres dostępu do drogi poprzez zjazdy. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dłużnik zajętej wierzytelności.
Znaczenie Dostawca EETS:
Wyjaśnienie spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku dłużnik zajętej wierzytelności.
Znaczenie Deklaracja Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; art. 3 punkt 5 ustawy z dłużnik zajętej wierzytelności.
Znaczenie Dług Celny:
Wyjaśnienie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami dłużnik zajętej wierzytelności.

Czym jest Dłużnik zajętej wierzytelności znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: