Dłużnik zajętej co to jest
Definicja Dłużnik zajętej wierzytelności w prawie. Znaczenie wierzytelności - rozumie się poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Dłużnik zajętej wierzytelności w prawie

Definicja z ang. The debtor occupied claims, z niem. Die Schuldner belegt Ansprüche.

Słownik: Dłużnik zajętej wierzytelności - rozumie się poprzez to dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności albo innego prawa majątkowego zobowiązanego;
art. 1 a ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Dłużnik zajętej wierzytelności znaczenie w Słownik prawo D .