Dobra osobte co to jest
Definicja Dobra osobiste w prawie. Znaczenie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć.

Czy przydatne?

Definicja Dobra osobiste w prawie

Definicja z ang. The personal, z niem. Die persönliche.

Słownik DOBRA OSOBISTE: Dobra osobiste człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych regulaminach (art. 23 Kodeksu cywilnego).
W prawie nie ma dokładnej definicji tego definicje, a powyższa wskazuje jedynie na pewne szczególne dobra osobiste, nie zamykając jednak dóbr osobistych do wymienionego katalogu.

Znaczenie Działy Specjalne Produkcji Rolnej:
Wyjaśnienie specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i dobra osobiste.
Znaczenie Domniemanie Doręczenia W Sprawach Administracyjnych:
Wyjaśnienie niemożności doręczenia pisma: poczta przechowuje pismo poprzez moment czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w razie doręczania pisma poprzez pocztę, pismo złożona jest na moment czternastu dni dobra osobiste.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone dobra osobiste.
Znaczenie Dyskonto:
Wyjaśnienie to różnicę pomiędzy stawką uzyskaną z wykupu papieru wartościowego poprzez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym albo wtórnym, a w razie nabycia papierów wartościowych w dobra osobiste.
Znaczenie Dostawca EETS:
Wyjaśnienie spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku dobra osobiste.

Czym jest Dobra osobiste znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: