Dobra osobte co to jest
Definicja Dobra osobiste w prawie. Znaczenie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć.

Czy przydatne?

Definicja Dobra osobiste w prawie

Definicja z ang. The personal, z niem. Die persönliche.

Słownik: Dobra osobiste człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych regulaminach (art. 23 Kodeksu cywilnego).
W prawie nie ma dokładnej definicji tego definicje, a powyższa wskazuje jedynie na pewne szczególne dobra osobiste, nie zamykając jednak dóbr osobistych do wymienionego katalogu.

Czym jest Dobra osobiste znaczenie w Słownik prawo D .