Dobra osobte co to jest
Definicja Dobra osobiste w prawie. Znaczenie człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć.

Czy przydatne?

Definicja Dobra osobiste w prawie

Definicja z ang. The personal, z niem. Die persönliche.

Słownik DOBRA OSOBISTE: Dobra osobiste człowieka, jak zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych regulaminach (art. 23 Kodeksu cywilnego).
W prawie nie ma dokładnej definicji tego definicje, a powyższa wskazuje jedynie na pewne szczególne dobra osobiste, nie zamykając jednak dóbr osobistych do wymienionego katalogu.

Znaczenie Długi Spadkowe:
Wyjaśnienie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W dobra osobiste.
Znaczenie Dane Dotyczące Opłat (EETS):
Wyjaśnienie wiadomości określone poprzez właściwy podmiot pobierający koszty, konieczne do określenia wysokości koszty należnej za poruszanie się pojazdem na określonym obszarze poboru opłat i zawarcia dobra osobiste.
Znaczenie Dochód:
Wyjaśnienie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają dobra osobiste.
Znaczenie Działalność Regulowana:
Wyjaśnienie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone dobra osobiste.
Znaczenie Droga:
Wyjaśnienie drogowymi przedmiotami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Art. 4 punkt 1 dobra osobiste.

Czym jest Dobra osobiste znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: