Dochód co to jest
Definicja Dochód w prawie. Znaczenie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej.

Czy przydatne?

Definicja Dochód w prawie

Definicja z ang. Income, z niem. Einkommen.

Słownik: Dochodem ze źródła przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest utratą ze źródła przychodów.
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Dochód znaczenie w Słownik prawo D .