Dochód co to jest
Definicja Dochód w prawie. Znaczenie przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej.

Czy przydatne?

Definicja Dochód w prawie

Definicja z ang. Income, z niem. Einkommen.

Słownik DOCHÓD: Dochodem ze źródła przychodów, jeśli regulaminy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. jeśli wydatki uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest utratą ze źródła przychodów.
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Długi Spadkowe:
Wyjaśnienie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W dochód.
Znaczenie Dzierżyciel:
Wyjaśnienie Kto rzeczą naprawdę włada za kogo innego, jest dzierżycielem. Art. 338 kodeksu cywilnego dochód.
Znaczenie Dochód Dziecka:
Wyjaśnienie zalicza się kwotę otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dochód.
Znaczenie Dług Celny:
Wyjaśnienie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami dochód.
Znaczenie Drogowy Obiekt Inżynierski:
Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych dochód.

Czym jest Dochód znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: