Doradca tymczasowy co to jest
Definicja Doradca tymczasowy w prawie. Znaczenie ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej.

Czy przydatne?

Definicja Doradca tymczasowy w prawie

Definicja z ang. temporary advisor, z niem. temporäre Berater.

Słownik DORADCA TYMCZASOWY: Jeśli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za niezbędne dla ochrony jej osoby albo mienia. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Doradcą tymczasowym należy ustanowić w pierwszej kolejności małżonka, krewnego albo inną osobę bliską, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
art. 548 k.p.c.

Znaczenie Dłużnik:
Wyjaśnienie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego doradca tymczasowy.
Znaczenie Deklaracja Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to także zeznania, wykazy i wiadomości, do których składania obowiązani są, na podstawie regulaminów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; art. 3 punkt 5 ustawy z doradca tymczasowy.
Znaczenie Dane Biometryczne:
Wyjaśnienie danych biometrycznych - należy poprzez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej - art. 2 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych doradca tymczasowy.
Znaczenie Drogi Wewnętrzne:
Wyjaśnienie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach doradca tymczasowy.
Znaczenie Data Pewna:
Wyjaśnienie uzależnia ważność lub określone konsekwencje czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności doradca tymczasowy.

Czym jest Doradca tymczasowy znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: