Droga konieczna co to jest
Definicja Droga konieczna w prawie. Znaczenie nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej albo.

Czy przydatne?

Definicja Droga konieczna w prawie

Definicja z ang. The road needed, z niem. Die Straße benötigt.

Słownik DROGA KONIECZNA: Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej albo do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga niezbędna).
Art. 145 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Dzień Bilansowy:
Wyjaśnienie Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 3 ust. 10 ustawy o rachunkowości droga konieczna.
Znaczenie Depozyt Nieprawidlowy:
Wyjaśnienie specjalnych lub z umowy albo okoliczności wynika, iż przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi albo innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio droga konieczna.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach droga konieczna.
Znaczenie Dywidenda:
Wyjaśnienie dividendum - rzecz do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego droga konieczna.
Znaczenie Dłużnik:
Wyjaśnienie debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec wierzyciela do świadczenia pieniężnego albo niepieniężnego droga konieczna.

Czym jest Droga konieczna znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: