Drogi gminne co to jest
Definicja Drogi gminne w prawie. Znaczenie zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do.

Czy przydatne?

Definicja Drogi gminne w prawie

Definicja z ang. municipal roads, z niem. Gemeindestraßen.

Słownik DROGI GMINNE: Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Art. 7 punkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Działka Gruntu:
Wyjaśnienie Niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część albo całość nieruchomości gruntowej art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami drogi gminne.
Znaczenie Droga Konieczna:
Wyjaśnienie nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej albo do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem drogi gminne.
Znaczenie Drogi Wewnętrzne:
Wyjaśnienie place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Art. 8 punkt 1 ustawy o drogach drogi gminne.
Znaczenie Działy Specjalne Produkcji Rolnej:
Wyjaśnienie specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i drogi gminne.
Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej drogi gminne.

Czym jest Drogi gminne znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: