Drogi wojewódzkie co to jest
Definicja Drogi wojewódzkie w prawie. Znaczenie wojewódzkich zalicza się drogi inne niż drogi.

Czy przydatne?

Definicja Drogi wojewódzkie w prawie

Definicja z ang. provincial roads, z niem. Landesstraßen.

Słownik DROGI WOJEWÓDZKIE: Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż drogi krajowe, stanowiące połączenia pomiędzy miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych.
Art. 6 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Dyskonto:
Wyjaśnienie to różnicę pomiędzy stawką uzyskaną z wykupu papieru wartościowego poprzez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym albo wtórnym, a w razie nabycia papierów wartościowych w drogi wojewódzkie.
Znaczenie Dzierżawa:
Wyjaśnienie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu drogi wojewódzkie.
Znaczenie Dożywocie:
Wyjaśnienie przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać drogi wojewódzkie.
Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem drogi wojewódzkie.
Znaczenie Dochód Rodziny:
Wyjaśnienie Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Art. 6 punkt 4 ustawy o pomocy socjalnej drogi wojewódzkie.

Czym jest Drogi wojewódzkie znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: